Αναγωγή στην κλασματική μονάδα.

Όπως καταλαβαίνουμε και από τον τίτλο, αναγωγή στην κλασματική μονάδα σημαίνει πως βρίσκω πρώτα πόσο αξίζει η κλασματική μονάδα και μετά ο κλασματικός αριθμός.

Για παράδειγμα αν θέλω να βρω τα 2/5 του 40, βρίσκω πρώτα το 1/5 και μετά τα 2/5. Σκέφτομαι ότι τα 5/5 είναι 40 άρα το 1/5 είναι 40:5=8, άρα τα 2/5 του 40 είναι 2 x 8=16.

Το παραπάνω μπορώ να το βρω και κάνοντας πολλαπλασιασμό το 2/5 με το 40, δηλ. 2/5 x 40 = 80:5 = 16 δηλ. όταν ξέρω όλη την ποσότητα και θέλω να βρω ένα μέρος της κάνω πολλαπλασιασμό.

Αν ξέρω ένα μέρος της ποσότητας και θέλω να βρω όλη την ποσότητα, κάνω διαίρεση. Αν δηλ. ξέρω ότι τα 2/5 μιας ποσότητας είναι 20 γραμμ. τότε όλη η ποσότητα είναι 20:2/5 = 20 x 5/2 = 50 γραμμ. Με αναγωγή στη μονάδα μπορώ να πω ότι το 1/5 είναι 20:2 = 10 άρα όλη η ποσότητα δηλ. τα 5/5 είναι 5 x 10 = 50 γραμμ.