Αρνητικοί αριθμοί

Όλοι οι αριθμοί που είναι μικρότεροι από το 0 και έχουν μπροστά τους το σύμβολο – , λέγονται αρνητικοί αριθμοί.

Ο αριθμός -1 είναι ένας αρνητικός αριθμός και μπορώ να τον ονομάσω ένα κάτω από το μηδέν. Όταν για παράδειγμα λέμε η θερμοκρασία είναι -5 βαθμοί Κελσίου, αυτό σημαίνει ότι είναι 5 βαθμοί κάτω από το μηδέν. Έτσι έχουμε: …, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 …

Οι φυσικοί και οι αντίστοιχοι αρνητικοί αριθμοί αποτελούν τους ακέραιους αριθμούς.

Φυσικά έχουμε και δεκαδικούς και κλάσματα και μεικτούς αρνητικούς αριθμούς. -0,3 -1/2 κτλ.

Λύστε την άσκηση: