ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΟΜΙΔΗΣ 

«...ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ.» (Κατά Ιωάννην  Η΄-32)

  Βιβλία-Σημειώσεις   |  Φυλλάδια ασκήσεων   |  Διδασκαλία με  Η/Υ   |  Χρήσιμες συνδέσεις

 

 

   Το σύνολο Mandelbrot 

                                                   

  

Ο τύπος του Euler

     

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor