Υλικό για τα μαθηματικά - Ανέστης Τσομίδης

«...ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ.» (Κατά Ιωάννην Η΄-32)

Διδασκαλία με Η/Υ