Αρχείο κατηγορίας Π.Ε.ΣΥ.Π.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Π.Δ.: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Πρόταση προς:

τον Πρόεδρο και την Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

την Υπεύθυνη του Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. & το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

το Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π.

τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ : ¨ Προτεινόμενες τροποποιήσεις ? βελτιώσεις στο Π.Δ. για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»¨

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την ευκαιρία δημοσιοποίησης του προσχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο:  «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και της συμμετοχής μας στην δημόσια διαβούλευση σας ενημερώνουμε ότι:

Με τον Ν.2640/3-9-1998 (Φ.Ε.Κ.206Α΄), άρθρο19, ιδρύεται το τμήμα Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΣΥ.Π) και το τμήμα Γενικής Τεχνολογίας (ΓΕ.ΤΕ) ως «τμήματα επιμόρφωσης ? εξειδίκευσης ετήσιας φοίτησης»(σελ.3124) στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (.ΣΕ.Λ.Ε.Τ.Ε.).

Η αυστηρή διαδικασία επιλογής στα ετήσια προγράμματα της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., με κριτήρια μεταπτυχιακού επιπέδου, καθορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) όπου μεταξύ αυτών είναι οι βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση ξένων γλωσσών και η επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.

Το ετήσιο Πρόγραμμα στο Τμήμα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΣΥ.Π.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. αξιολογήθηκε τον Μάιο του 2002 και επαναπροσδιορίστηκε η λειτουργία του  με το ΦΕΚ 585/14-5-2002 οπότε νομοθετείται ο  Κανονισμός Αξιολόγησης Υποψηφίων για εισαγωγή καθώς και ο Κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών που χαρακτηρίζουν τον μεταπτυχιακό χαρακτήρα του τμήματος.  Μεταξύ των άλλων αναφέρονται η υποχρεωτική παρακολούθηση σε 900 ώρες (θεωρητικές και εργαστηριακές) καθώς και 300 ώρες ως ελάχιστη εποπτευόμενη πιστοποιημένη πρακτική άσκηση σε δυο τουλάχιστον φορείς σχετικούς με την Συμβουλευτική-Προσανατολισμό. Συνολικά η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούσε ελάχιστη χρονική διάρκεια 1200 ώρες και χορηγούσε Πτυχίο. Παράλληλα η υποχρεωτική φοίτηση απαιτούσε την παρακολούθηση 21 μαθημάτων (Θεωρητικών, Εργαστηριακών & Βιωματικών) με συγγραφή εργασιών και διενέργεια εξετάσεων, προόδου και τελικών (δυο εξεταστικών περιόδων), σε κάθε ένα από αυτά καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Αντίστοιχα με το ΦΕΚ 612/20-5-2002 νομοθετείται ο  Κανονισμός Αξιολόγησης Υποψηφίων για εισαγωγή, ο Κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα Σπουδών που χαρακτηρίζουν τον μεταπτυχιακό χαρακτήρα του τμήματος ΓΕ.ΤΕ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Με τον Ν.3027/28-6-2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), άρθρο 4 ιδρύεται η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ως ¨καθολικός διάδοχος¨ της καταργούμενης πλέον Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. παρότι χαρακτηρίζεται ως ¨Ανώτατη¨ με την υποπαράγραφο 1β έχει αποστολή συμπίπτουσα με των Τ.Ε.Ι.  H παράγραφος 5 επίσης αφήνει να εννοηθεί πως μετονομάζει το Τμήμα ΣΥ.Π. σε Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική (Π.Ε.ΣΥ.Π.) όπως και το ΓΕ.ΤΕ. σε Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Παιδαγωγική και Διδακτική της Γενικής Τεχνολογίας (Π.Ε.Π.ΔΙ.ΓΕ.ΤΕ.) που χορηγούν εφεξής αντίστοιχα, Πιστοποιητικό.

Η μη Πανεπστημιοποίηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. πέραν των άλλων δυσμενών επιπτώσεων κυρίως για την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, οδήγησε στην διαιώνιση ως τις μέρες μας ενός ειδικού καθεστώτος που επικρατούσε σχετικά με την ισοτιμία των ετήσιων προγραμμάτων της ΣΕΛΕΤΕ στην εκπαίδευση και είχε να κάνει με το ότι ενώ τα Ετήσια προγράμματα διέθεταν προδιαγραφές μεταπτυχιακού επιπέδου δεν χορηγούσαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master). Έτσι, το ειδικό καθεστώς κληρονομήθηκε και στα ετήσια Προγράμματα επιμόρφωσης-εξειδίκευσης της νέας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως αποτέλεσμα της ιδιομορφίας του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Στο παραπάνω προαναφερόμενο ιδιόμορφο και επιβαρυντικό πλαίσιο για τον Πτυχιούχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και μετέπειτα κάτοχο Πιστοποιητικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  θα πρέπει ιδιαιτέρως να επισημανθεί και να προστεθεί πως οι παρακολουθούντες τα συγκεκριμένα Ετήσια Προγράμματα επιβαρύνθηκαν οικονομικά όχι μόνον με τα ποσά αξιολόγησης φακέλου και εγγραφής (ως ισχύουν σήμερα) αλλά και ως αποσπασμένοι ή διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για να ικανοποιήσουν τις σοβαρές απαιτήσεις των Προγραμμάτων λόγω της υποχρεωτικής παρακολούθησης, ενώ παράλληλα δεν τους χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.

Είναι αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός πως η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας διαχρονικά δεν ξεχνά το ιδιόμορφο καθεστώς της ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ και προσπαθεί να αποκαταστήσει έστω και εν μέρει την ιδιομορφία που το ίδιο έχει δημιουργήσει. Ενδεικτικά αναφέρονται πως:

  • Στην Μελέτη για την πιστοποίηση επάρκειας των προσόντων των λειτουργών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) σημερινού Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του 2002, στη σελ. 130 κατατάσσει το ΣΥΠ & ΠΕΣΥΠ στην κατηγορία Α΄ μαζί με τους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Στην Υ.Α.118842-/Γ2/17-9-2008, σελ.28603, στην ανάθεση του Σ.Ε.Π. το ΣΥ.Π. & Π.Ε.ΣΥ.Π. είναι στην κατηγορία ακριβώς μετά τα μεταπτυχιακά των Α.Ε.Ι.
  • Στον Ν.3848/19-5-2010, άρθρο 13 παράγραφος στ. (σελ1447) το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. αποτιμάται στα κριτήρια επιλογής των σχολικών συμβούλων με 1 μόριο όσο και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
  • Στην πρόσφατη με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926/24-12-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών στα ¨Κέντρα Δια Βίου Μάθησης¨  του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην ειδικότητα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στα προσόντα των εκπαιδευτών (Παράρτημα Ι), το Π.Ε.ΣΥ.Π. δηλώνεται στην ίδια βαθμίδα με τους μεταπτυχιακούς τίτλους.

Ως εκ των προαναφερόμενων εισηγούμαστε να θυμηθεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού για μια ακόμη φορά την ιδιομορφία των Ετήσιων Προγραμμάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και συγκεκριμένα:

  • Να υπάρξει στο Π.Δ. ειδική αναφορά στα Ετήσια Προγράμματα της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Σε όλες τις ομάδες εκπαιδευτικών που αφορά το σχετικό Π.Δ. στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και επαγγελματικής ανάπτυξης της κατηγορίας ΙΙΙ ¨Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη¨ στην βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ¨εξαιρετικός¨, να προστεθούν και τα Ετήσια Προγράμματα της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και η σχετική παράγραφος να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του τρεις (3), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος τίτλου Ετήσιου Προγράμματος της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και ευελπιστούμε σε μια εποικοδομητική συνεργασία, αλλά και στήριξη των προσπαθειών μας για βελτίωση.

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης