Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Τ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωνσταντίνος Βίκτωρ Χατζησταμάτης

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ1702

ΑΞΙΩΜΑΤΑ

 • Το Υπουργείο Παιδείας έχει αποκλειστικά την Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Το Υπουργείο Εργασίας που εκεί καλό θα είναι να ανήκει και Ο.Ε.Ε.Κ. θα ασκεί την ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ μέσω των ΙΕΚ & ΚΕΚ.
 • Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οριοθετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους. Ξεκαθαρίζει έτσι τα μαθήματα και την ύλη που είναι αναγκαία.
 • Να δημιουργηθεί Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στο Υπουργείο Παιδείας.
 • Η μεταρρύθμιση να αρχίσει από το Δημοτικό.
 • Να καθορισθούν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση την ισχύουσα πρακτική της Ε.Ε.
 • Να ισχύσει η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Να δημιουργηθούν δυο ισοδύναμοι τύποι σχολείων με διαφορετικές όμως κατευθύνσεις και ειδικότητες και μια  αναμορφωμένη Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική  Σχολή που θα αντικαταστήσει το Μεταγυμνασιακό ΙΕΚ.
 • Να δημιουργηθεί σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για άτομα που επιθυμούν σε μεγαλύτερη ηλικία να παρακολουθήσουν ένα τύπο σχολείου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και ειδικό σχολείο για άτομα με ειδικές δεξιότητες (ιδιαίτερες ικανότητες).
 • Να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του ΣΕΠ και να ξεκινήσει από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ.
 • Το μάθημα της Τεχνολογίας & της Πληροφορικής να εισαχθεί από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.
 • Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται από Φορέα που θα συμπεριλαμβάνει τους Κοινωνικούς Εταίρους και τα Επιμελητήρια.
 • Στην Ανώτατη Εκπαίδευση εισάγονται μόνον όσοι έχουν Απολυτήριο ή Πτυχίο πάνω από την βάση.
 • Σε όλες τις βαθμίδες λειτουργούν τμήματα Π.Δ.Σ. για τους αδύνατους μαθητές.
 • Να δημιουργηθούν κίνητρα για νέες επιχειρήσεις.
 • Να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία.

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Εξάχρονο με διαγνωστικές εξετάσεις από την Πέμπτη σε Νομαρχιακό επίπεδο από τράπεζα θεμάτων.

Στην έκτη τάξη οι μαθητές που απέτυχαν υποχρεώνονται να παρακολουθούν ενισχυτική στα μαθήματα που έχουν κάτω από τη βάση. Στο τέλος δίνουν εξετάσεις διαγνωστικές και προχωρούν στο Γυμνάσιο.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τριετές με διαγνωστικές εξετάσεις σε Νομαρχιακό επίπεδο τα δυο πρώτα χρόνια ενώ τον τρίτο χρόνο δίνουν Πανελλήνιες σε τρία μαθήματα. Ελληνικά, Μαθηματικά και Φυσική. Οι μαθητές που αποτυγχάνουν ή βγάζουν μέσο όρο κάτω από τη βάση σε όλα τα μαθήματα μπορούν:

Να ξαναδώσουν πανελλήνιες εξετάσεις ή σε Νομαρχιακό επίπεδο για τα μαθήματα που έχουν κάτω από τη βάση μέχρι να περάσουν ώστε να εγγραφούν σε σχολείο της Λυκειακής Βαθμίδας.

Να εγγραφούν στην Μεταγυμνασιακή Επαγγελματική Σχολή.

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΉ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τριετής.

Πρώτη τάξη & Δεύτερη τάξη. Έχουν αντίστοιχα γενικά μαθήματα 70% και μαθήματα Επιλογής (ειδικότητας)  30% και γενικά μαθήματα 10% και μαθήματα Αρχικής Κατάρτισης 90%. Οι μαθητές δίνουν διαγνωστικές εξετάσεις σε Νομαρχιακό επίπεδο Οι μαθητές που δεν προάγονται (βαθμός κάτω από τη βάση) δίνουν εξετάσεις μέχρι να περάσουν στην επόμενη τάξη.

Τρίτη τάξη οι μαθητές κάνουν εποπτευόμενη πρακτική άσκηση από επόπτη εργασίας, σύμβουλο σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικό της ειδικότητας.

Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης ο μαθητής παίρνει ΠΤΥΧΙΟ Ευρωπαϊκού επιπέδου Ι.

Με 3 χρόνια προϋπηρεσία και εξετάσεις πιστοποίησης μπορεί να εισέλθει στην Αγορά Εργασίας  (βοηθός).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τετραετές. Σε δύο κύκλους.

Στον 1ο Κύκλο:

Στην πρώτη τάξη ο μαθητής θα παρακολουθεί Γενικά μαθήματα 70% και       Επιλογής 30% ,αντίστοιχα με το Ενιαίο Λύκειο.

Στην δεύτερη τάξη ο μαθητής επιλέγει ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και παρακολουθεί Γενικά μαθήματα 40% και Κατεύθυνσης 60%, αντίστοιχα με το Ενιαίο Λύκειο.

Στην τρίτη τάξη ο μαθητής επιλέγει ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  και παρακολουθεί Γενικά μαθήματα 30% και Ειδικότητας 70%, αντίστοιχα με το Ενιαίο Λύκειο.

Οι μαθητές δίνουν στις δυο πρώτες τάξεις διαγνωστικές εξετάσεις σε Νομαρχιακό επίπεδο Οι μαθητές που δεν προάγονται (βαθμός κάτω από τη βάση) δίνουν εξετάσεις μέχρι να περάσουν στην επόμενη τάξη.

Στην τρίτη τάξη οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε μαθήματα, σε Νομαρχιακό επίπεδο και Πανελλήνιες σε 6 μαθήματα από τα οποία 4 είναι Ειδικότητας και 2 Γενικά, αντίστοιχα και για το Ενιαίο Λύκειο.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εποπτευόμενη πρακτική άσκηση  δυο μηνών στο αντικείμενο που σπουδάζουν.

Μετά το πέρας των σπουδών ο μαθητής παίρνει ΠΤΥΧΙΟ Ευρωπαϊκού Επιπέδου ΙΙ.

Με 2 χρόνια προϋπηρεσία και εξετάσεις πιστοποίησης μπορεί να εισέλθει στην Αγορά Εργασίας (Τεχνίτης).

Στον 2ο Κύκλο:

Στην τέταρτη τάξη ο μαθητής επιλέγει ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ και παρακολουθεί Γενικά μαθήματα 10% και Κατάρτισης 90%.

Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε Νομαρχιακό επίπεδο Οι μαθητές που δεν προάγονται (βαθμός κάτω από τη βάση) δίνουν εξετάσεις μέχρι να περάσουν την τάξη.

Μετά το πέρας των σπουδών ο μαθητής παίρνει ΠΤΥΧΙΟ Ευρωπαϊκού Επιπέδου ΙΙΙ.

Με 1 χρόνο προϋπηρεσία και εξετάσεις πιστοποίησης μπορεί να εισέλθει στην Αγορά Εργασίας (Εργοδηγός).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το Ενιαίο Λύκειο μπορεί να περιλαμβάνει σαν Κατευθύνσεις την Θεωρητική, την Θετική, την Μουσική, την Αθλητική κ.λ.π.

Η Τεχνολογική κατεύθυνση καταργείται.

Το Επαγγελματικό Λύκειο μπορεί να περιλαμβάνει τις Ανώτερες Επαγγελματικές Κατευθύνσεις όπως την Μηχανολογική, Ηλεκτρολογική Ηλεκτρονική, Κατασκευών, Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Υγείας & Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Ναυτιλιακός, Αισθητικής, κ.λ.π.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΕΒ 2005