ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στη Χίο στις 3/9/1962

Σπουδές:

 • Στοιχειώδεις, Γυμνασιακές και Λυκειακές με ¨ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ¨ και βαθμό 15 & 8/12.
 • Μέση Σχολή Νέου Τύπου του Ο.Α.Ε.Δ. με κατεύθυνση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και βαθμό 18,3.
 • Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου με ¨ΑΡΙΣΤΑ¨ και βαθμό διπλώματος 18 & 8/17.
 • Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ. Τεχνίτης Ενσύρματων Μέσων (Τ.Ε.Μ.) με βαθμό 17,9.
 • Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Τμήμα Μηχανολόγων με ¨ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ¨ και βαθμό 7& 98/100.
 • Π.Ε.ΣΥ.Π. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό με ¨ΑΡΙΣΤΑ¨ και βαθμό 9,6.

Έχω παρακολουθήσει πλήθος Επιμορφώσεων, Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων και Διημερίδων που αφορούν: το αντικείμενο του Μηχανολογικού τομέα, τις Νέες Τεχνολογίες και την Πληροφορική, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας, την Αγωγή του Καταναλωτή, την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Τεχνολογία στα Γυμνάσια και Λύκεια (TEP UNIVERSITY MIDDLESEX «Introducing Design and Technology Education» London (Art Design and Technology, July 1997), καθώς και άλλων Επιστημονικών Ενώσεων.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου έτυχα πολλές φορές υποτροφιών λόγω επίδοσης.

Εργασιακή εμπειρία:

 • Eργάσθηκα στην βιβλιοθήκη Χίου, σε Ηλεκτρικές, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις οικιών, περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, συντηρήσεις συσκευών, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας, ως δόκιμος Μηχανικός Ε.Ν. σε πλοίο, στο Γραφείο Βιομηχανίας Χίου.
 • Από το 1991-92 ως σήμερα διδάσκω ως καθηγητής σχεδόν όλα τα μαθήματα του Μηχανολογικού Τομέα (θεωρία & Εργαστήρια) σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Τ.Ε.Ε. στον Ιδιωτικό αλλά και στο Δημόσιο τομέα.
 • Έχω χρηματίσει Προϊστάμενος Εργαστηρίων, Συντονιστής της Π.Δ.Σ. , Στέλεχος του Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης Αγοράς, Συντονιστής Προγραμμάτων Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων και ως μέλος σε Προγράμματα Leonardo da Vinci.
 • Έχω εκπονήσει με ομάδες 10 Προγράμματα Π.Ε. , 08 Προγράμματα Α.Υ. & 02 Προγράμματα Σταδιοδρομίας (Σ.Ε.Π.).
 • Έχω διδάξει σε Ι.Ε.Κ. και σε Π.Ε.Κ.
 • Πρόσφατα εργάσθηκα, ως Γραμματέας στο Π.Ε.ΣΥ.Π. και ως  Εργαστηριακός Συνεργάτης με βασικό τίτλο σπουδών στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα Εργαστήρια Τεχνολογίας και Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.).

Συμμετείχα ως:

 • Ομιλητής σε Ημερίδες και Συνέδρια: του ΥΠ.Ε.Π.Θ., του Πανελλήνιου Συλλόγου Λειτουργών Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π.), της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.), της Ε.Λ.Μ.Ε. Χίου.
 • Πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής για την καταγραφή των στεγαστικών και εξοπλιστικών αναγκών του μαθήματος της Τεχνολογίας Γυμνασίων της Χίου.
 • Πρόεδρος της επιτροπής Ατομικού ΄Έργου στον 1°& 2° Διαγωνισμό για το μάθημα της Τεχνολογίας στην Α’ και Β’ τάξη Γυμνασίου που οργάνωσε ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝ.
 • Μέλος Συντονιστικών Επιτροπών για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε.
 • Υπεύθυνος συντονισμού και επιμέλειας εκθέσεων έργων μαθητών.

‘Eχω συμμετάσχει σε Επιστημονικά Συνέδρια με Επιστημονικά Άρθρα που διοργάνωσε η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.) και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.).

Πραγματοποίησα την επιμέλεια έκδοσης αλλά υπό έκδοση βιβλίων του ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΩΝ.

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Ενώσεις και Συνδικαλιστική Δράση:

 • Διετέλεσα:
 • Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ε.Λ.Μ.Ε. Χίου.
 • Μέλος του Νομαρχιακού τμήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Χίου.
 • Αναπληρωματικό και Τακτικό μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.
 • Μέλος του ΔΣ της Ε.Τ.Ε.
 • Διατελώ:
 • Υπεύθυνος του Παραρτήματος   της   Ένωσης   Τεχνολόγων   Εκπαιδευτικών   Βορείου Αιγαίου (Ε.Τ.Ε.Β.Α.) επί σειρά ετών.
 • Οργανωτικός Γραμματέας της Ε.Τ.Ε.
 • Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π.

Ασχολούμαι:

 • Με το γράψιμο ποίησης, άρθρων που αφορούν κυρίως την εκπαίδευση στον Χιακό τύπο σε εφημερίδες: Αλήθεια, Δημοκρατική, Μυροβόλος Πρόοδος, Χιακός Λαός καθώς και άρθρα στα Πανελλήνιας εμβέλειας έντυπα μέσα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ,-20/+35, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΨΥΚΤΙΚΑ ΝΕΑ.
 • Με την Βυζαντινή Μουσική.
 • Με την Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία.
 • Με τον Αθλητισμό.

Αθήνα 2010

Με τιμή

Κωνσταντίνος – Βίκτωρ Χατζησταμάτης

Αφήστε μια απάντηση

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ