Αρχείο κατηγορίας ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1997-1998

4538

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε από τις «Μακεδονικές Εκδόσεις» ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ατομικών Έργων με στόχο την επιλογή των καλύτερων εργασιών-έργων που εκπληρώνουν τους στόχους που είχαν τεθεί και σηματοδότησαν τη διαφορά ανάμεσα στις εργασίες που επιλέχθηκαν και σ? αυτές που δυστυχώς αποτέλεσαν ανολοκλήρωτες προτάσεις.

Υπήρχαν πολλές συμμετοχές, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, με αξιόλογες γραπτές εργασίες και κατασκευές. Η αξιολόγηση όμως των εργασιών έγινε με γνώμονα το συνδυασμό γραπτής εργασίας και κατασκευής και δεν αξιολογήθηκε το ένα χωριστά από το άλλο. Ίσως αυτή η παρατήρηση λύσει κάποιες απορίες σχετικά με την επιλογή των επικρατέστερων έργων.

Οι κανονισμοί του διαγωνισμού πιστεύουμε ότι ήταν σαφείς και τόνιζαν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνταν για να διακριθεί κάποιο έργο.

Καταρχάς θα θέλαμε να?χε αποφευχθεί εντελώς η αντιγραφή αυτούσιων κομματιών από διάφορα βιβλία και περιοδικά. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης εργασίας προτείνουμε να μας στείλετε σε μελλοντικές συμμετοχές φωτογραφίες απ? όλες τις φάσεις της κατασκευής.

Επίσης θα θέλαμε να διευρύνετε τις πηγές πληροφόρησης πέρα από την κλασική βιβλιογραφία (που έτσι κι αλλιώς εκτιμάται) μουσεία, εκθέσεις, διαδίκτυο (Internet), συνεντεύξεις ειδικών είναι πηγές που θα κάνουν την εργασία πιο ευχάριστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη και πρέπει να παροτρύνεστε από τους καθηγητές προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ένα ακόμα σημείο που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι η αναφορά που θα γίνει στην ιστορική εξέλιξη να μην ξεπερνά τις 5 σελίδες γιατί θα αναπτυχθεί δυσανάλογα με την υπόλοιπη εργασία.

Άλλες παράμετροι που θα θέλαμε να λάβετε υπόψη είναι η τεχνολογική ενότητα του έργου, οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε να καταγραφούν, να γίνει κοστολόγηση του έργου και αναφορά στη βιβλιογραφία και τις άλλες πηγές που χρησιμοποιήσατε.

Με βάση όλα τα παραπάνω που αποτελούν προϋποθέσεις για την επιλογή των εργασιών που περιέχονται στο βιβλίο αλλά κυρίως για τις μελλοντικές, κινηθήκαμε για να αποφασίσουμε για τις καλύτερες ατομικές εργασίες.

Οι ολοκληρωμένες εργασίες ήταν αυτές που συγκέντρωσαν την προσοχή μας και πρέπει να τονιστεί ο ζήλος με τον οποίο οι μαθητές δούλεψαν για να τις διεκπεραιώσουν.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή σας και ακόμη περισσότερο εσάς που μας τιμήσατε με το κέφι σας για δημιουργία.

Η επιτροπή