Αυγ 212013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑ.ΣΥ.ΛΕ.ΣΥ.Π

Αθήνα  21/08 /13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λειτουργών Συμβουλευτικής με αίσθημα ευθύνης και προσπαθώντας να συμβάλλει στις προτάσεις διαβούλευσης του Σ/Ν για την αναδιάρθρωση της Δ.Ε. & λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνει:

1.  Σε ότι αφορά την εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών¨. Η ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ και η διάδοχη ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελούν την μοναδική και βασική Σχολή εκπαίδευσης λειτουργών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  • Είναι θετικό ότι το ΥΠΑΙ.Θ. αποδέχθηκε το αίτημα της Σχολής των φορέων της, μεταξύ αυτών και του Συλλόγου μας για αυτόνομη λειτουργία σε ότι αφορά στο σχέδιο ¨ΑΘΗΝΑ¨.
  • Είναι επίσης θετικό επίσης ότι το άρθρο 29 επιλύει  επιτέλους μετά από σχεδόν μια δεκαετία το πρόβλημα των τεσσάρων συν ένα χρόνων φοίτησης που παρείχε δυο πτυχία στους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ μετατρέποντάς την σε πενταετή.

Ζητούμε σήμερα για λόγους ισοτιμίας τυπικών προσόντων των εκπαιδευτικών στη χώρα μας και αναβαθμίζοντας το κύρος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

να ενταχθεί η ΑΣΠΑΙΤΕ στην Πανεπιστημιακή βαθμίδα.

2.  Σε ότι αφορά την Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΣΥ-Π):

  • Να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και να ξεκινάει από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού μέχρι το Λύκειο. Να είναι δε ιδιαίτερα ενισχυμένος στην Γ΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου.
  • Παράλληλα ένα Γραφείο Συμβούλων θεωρείται απαραίτητο σε κάθε σχολική μονάδα που θα στελεχώνεται οπωσδήποτε με Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού προκειμένου να ασκείται Συμβουλευτική και να διεξάγονται στους μαθητές/τριες που θα το θελήσουν και θα απαιτείται τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να βοηθούνται οι μαθητές/τριες ποικιλοτρόπως.
  • Σε ότι αφορά δε, τα Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα συγκεκριμένα Γραφεία θα μπορούσαν να εποπτεύουν την Πρακτική Άσκηση αλλά και την Μαθητεία σε συνεργασία με εκπαιδευτικό του εκάστοτε τομέα. Κάτι τέτοιο άλλωστε προβλέπονταν και για τα Γρα.ΣΥ. για τα οποία δυστυχώς ανεστάλη η λειτουργία τους.

Ζητούμε και επειδή ο θεσμός του Συμβουλευτικής ? Προσανατολισμού (ΣΥ-Π) ανήκει στους θεσμούς επικούρησης του ανθρώπου και ειδικά στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που διάγουμε ως πολίτες αυτής της χώρας

να επανέλθει ο θεσμός ΣΥ-Π ολοκληρωμένα στα Δημόσια σχολεία.

3. Τέλος επιθυμούμε να επανεξετάσετε το ζήτημα των εκπαιδευτικών κλάδων που πρόσφατα καταργήσατε διότι εκτός των εκπαιδευτικών θίγονται άμεσα οι μαθήτριές μας από πλευράς επιλογών αλλά και όλοι οι μαθητές/τριες που ανήκουν στα χαμηλά οικονομικά στρώματα της κοινωνίας μας.

Ζητούμε επομένως:

Να επαναφέρετε όλους τους τομείς και τις ειδικότητες στα επαγγελματικά σχολεία μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό που θέσατε σε διαθεσιμότητα.

Με τιμή

Ο                                                                    Η

Πρόεδρος                                                    Γραμματέας

Κ.Β.Χατζησταμάτης                                      Ε. Παπαδοπούλου

Share it...Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn