Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H παρούσα σελίδα στοχεύει να ενημερώνει διαρκώς τους Εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας αλλά και τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ¨Σπουδές στην Εκπαίδευσης¨ του Ε.Α.Π. και ειδικότερα τους παρακολουθούντες την θεματική ενότητα ¨Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων¨ για Προκηρύξεις σημαντικού ενδιαφέροντος σε σχέση με τον φορέα, το θέμα και τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Παρακαλούνται όσοι έχουν πληροφορίες και για άλλες προκηρύξεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα σελίδα και αφορούν τις προαναφερόμενες ομάδες, να τις αποστέλλουν στο e-mail: convichat@sch.gr προκειμένου να αναρτηθούν άμεσα.

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά τους εκπροσώπους: της Ε.Ε.Ε.Ε. και της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ., που η πληροφόρησή τους ήταν η αφόρμηση για την δημιουργία της παρούσης σελίδας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ?  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ? ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Αρ. Πρωτ.:602/19/3926/24-12-2012: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

H πρόσκληση ενδιαφέρει όσους/ες προέρχονται από 39 ειδικότητες και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων, σε 110 προγράμματα στις 11 περιφέρειες της χώρας. Ιδιαίτερη επισήμανση χρήζει το γεγονός πως στις ειδικότητες ανήκει και η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ενώ, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένοι.

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης: 07.01.2013-18.01.2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ