ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15

8η Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Η όγδοη συνεδρίαση της ΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου την Παρασκευή 12-6-2020 και ώρα 13:45 με την παρουσία 8 μελών (1 αναπληρωματικό μέλος), του οικονομολόγου της Επιτροπής, του οικονομολόγου εξωτερικού συνεργάτη της Επιτροπής, του Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Χίου και του Διευθυντή του ΙΕΚ Χίου.

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή εντός Ημερησίας διάταξης ήταν τα παρακάτω:

 • Παράταση και τροποποίηση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη για κατάθεση κατά προτεραιότητα υποβολής απολογιστικών στοιχείων του 2013.

Δόθηκε αιτιολογημένα παράταση στην σύμβαση του εξωτερικού συνεργάτη έως το τέλος του 2020 με προϋποθέσεις και δεδομένα για κατάθεση του 2013 έως το τέλος Σεπτέμβρη του 2020 και τα υπόλοιπα έτη έως το τέλος του 2020.

 • Διερεύνηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη της επιτροπής που το επιθυμούν.

Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση.

 • Αποδοχή ποσού 66.425,51 € Β΄ τακτικής Δόσης 2020, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Χίου και κατανομή του στις σχολικές μονάδες.

Υπερψηφίσθηκε.

 • Αποδοχή ποσού 12.017,00 € από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου για δαπάνες Ηλεκτρικού ρεύματος μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019.

Υπερψηφίσθηκε.

 • Αποδοχή ποσού 16.033,00 € από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου για δαπάνες Ηλεκτρικού ρεύματος μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020.

Υπερψηφίσθηκε.

 • Αποδοχή ποσού 5.597,00 € από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου για δαπάνες Ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Μαρτίου 2020.

Υπερψηφίσθηκε

 • ΄Εγκριση ανανέωσης συνδρομής (για περίοδο από 18/05/2020 έως 18/05/2021) για κάλυψη παρεχόμενων υπηρεσιών από το πρόγραμμα ΕΠΑΦΟΣ.
 • Υπερψηφίσθηκε.
 • Έγκριση πληρωμής μεταφορικής εταιρείας για τη διανομή σχολικών βιβλίων που αφορούν το σχολικό έτος 2020-2021.
 •  Υπερψηφίσθηκε.
 • ΄Εγκριση πρόσθετων αιθουσών για τους καθαριστές/στριες με σύμβαση έργου στις σχολικές μονάδες  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Χίου.
 • Υπερψηφίσθηκε σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα.

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή εκτός Ημερησίας διάταξης ήταν τα παρακάτω:

 • Αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος ενόψει Πανελληνίων εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο που φιλοξενεί το 2ο ΓΕΛ Χίου.

Αφού κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά καθώς και η απαραίτητη προφορική δικαιολόγηση από τον Διευθυντή του σχολείου, το αίτημα εγκρίθηκε.

 • Τακτοποίηση  οικονομικών θεμάτων του ΙΕΚ Χίου με τα συστεγαζόμενα σχολεία (1ο & 3ο ΓΕΛ Χίου) που αφορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης και την ΔΕΗ.

Αφού κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Διευθυντές των σχολείων αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εισπραχθούν τα ανάλογα ποσά από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση των προαναφερομένων προς συζήτηση θεμάτων, εντός και εκτός ημερησίας διάταξης, υπήρξε ομοφωνία σε όλα τα ζητήματα.

Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα ακόλουθα θέματα:

 • Παράθεση Οικονομικών στοιχείων και χρέη που καταλογίζονται στην ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου. Τρόποι αντιμετώπισης.

Κατατέθηκαν  νέα στοιχεία που αφορούσαν την ανάλυση της είσπραξης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χίου των 84831,71€ σε σχέση με την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου και τον επικαιροποιημένο πίνακα με το χρέος που καταλογίζει η ΔΕΥΑΧ στην ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου και ανέρχεται στις 61020,83€ (χωρίς προσαυξήσεις).

 • Νέα διανομή αντισηπτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει Πανελληνίων εξετάσεων και προσφορά μασκών από τον Δήμο Χίου μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με στοιχεία, έχουν διανεμηθεί σε σχολεία της Χίου μέσω του Γραφείου ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου 1071 μπουκάλια αντισηπτικού σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ για τις Πανελλήνιες εξετάσεις από την Παρασκευή 12-6-2020 που ξεκίνησε η διανομή θα δοθούν ακόμη 234 μπουκάλια. Συνολικά 1305 μπουκάλια των 1000ml έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας για τις ανάγκες των σχολείων μας.

Σε ότι δε αφορά τις μάσκες ο Δήμος της Χίου με παρέμβαση του Δημάρχου κου Κάρμαντζη Σταμάτη και του ευγενικά προσφερόμενου Αντιδήμαρχου κου Αναγνώστου Παναγιώτη παρέδωσαν στον Αντιδήμαρχο Παιδείας & Υγείας Πρόνοιας κο Πατεριμό Γιώργο και τον Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κο Χατζησταμάτη Κωνσταντίνο-Βίκτωρα 2000 μάσκες προκειμένου να δοθούν στην Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου κα Βλυσίδου Ευτυχία ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων (εκπαιδευτικών και μαθητών) και ειδικά ενόψει των Πανελληνίων εξετάσεων.  

 • Νέα αιτήματα σχολείων

Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση.

 • Οργανωτικά ζητήματα Γραφείου της ΕΣΕΔΕ και επιδιώξεις

Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση.

Χίος 14-6-2020

Στιγμιότυπο από την Συνεδρίαση της Επιτροπής