Διορισμοί 2010 - 2011

Οι εγκύκλιοι διορισμού

α) Η εγκύκλιος με ΑΣΕΠ (60%)
egkyklios-pe-70-_pe-60-asep.pdf
β) Η εγκύκλιος με ενιαίο πίνακα (40%)
egkyklios-eniaiou-pinaka.pdf
γ) Η εγκύκλιος ειδικών κατηγοριών
egkyklios-diorismou-eidikes-katigories.pdf

Διορισμοί Π.Ε. 70
pe-70.xls
Ειδικές κατηγορίες Π.Ε.70
eidikes-katigories-pe-70.xls
Διορισμοί Π.Ε. 60
pe-60.xls
Ειδικές κατηγορίες Π.Ε.60
eidikes-katigories-pe-60.xls
Διορισμοί Π.Ε. 16
diorismoi-pe-16.xls

Εκτύπωση Εκτύπωση