Στις 20 Νοεμβρίου του 1989 υπογράφηκε η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Από τότε, η 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αφού συζητήσαμε, με τους μαθητές της Β΄τάξης (2016-2017) του Δ.Σ.Κορησσίας Κέας, για το θέμα αυτό κατασκευάσαμε το σπιτάκι των δικαιωμάτων μας: 

Φωτογραφία της Evridiki Lou.

Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (2016-2017)