Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Τύπος LaTeX 

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
       Εισαγωγή κειμένου
      Τύπος LaTeX 
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

                    Τύπος LaTeX 

Στο πρόγραμμα  GeoGebra μπορείτε ακόμα να γράψετε και τύπους. Για να το κάνετε, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής  Τύπος LaTeX  στον διάλογο του παραθύρου  της   Εισαγωγή κειμένου  και εισάγετε τον τύπο σας σε σύνταξη  LaTeX.

Σημείωση: Για να δημιουργήσετε ένα κείμενο που περιέχει μορφή LaTeX  και στατικό κείμενο

γράψτε το στατικό μέρος του κειμένου και το μέρος που περιέχει  LaTeX ανάμεσα στα σύμβολα ($....$).

γράψτε το στατικό μέρος του κειμένου και το μέρος που περιέχει  LaTeX ανάμεσα στα σύμβολα (“….“),

 

Παράδειγμα: Το μήκος της διαγωνίου είναι $\sqrt{ 2 }$.

Το μήκος της διαγωνίου είναι“ + \sqrt{ 2 }.

 

 Για την σύνταξη βασικών στοιχείων σε γλώσσα Latex , θα βρείτε δίπλα στο κουτί επιλογής  Μορφή  LaTeX  του παραθύρου στο οποίο γράφετε το κείμενό σας.

 

Ο παρακάτω πίνακας σας παρέχει  μερικές ενδιαφέρουσες εντολές LaTeX. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε οποιοδήποτε έγγραφο LaTeX .

 

Τύπος LaTeX Αποτέλεσμα \cdot b\frac{a}{b}\sqrt{x}\sqrt[n]{x}\vec{v}\overline{AB}x^{2}a_{1}\ημ\alpha + \συν\beta\int_{a}^{b} x dx\sum_{i=1}^{n} i^2

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Αρχείο ggb με Latex: http://users.ira.sch.gr/fergadioti/elm/index.php/geoge/79-latex/261-lageo

Πρόγραμμα  γλώσσας Latex:     http://users.ira.sch.gr/fergadioti/elm/index.php/lat

Πλήρης_Βοήθεια_Latex

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Κειμένου