Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Εισαγωγή κειμένου

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
       Εισαγωγή κειμένου
      Τύπος LaTeX 
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Εισαγωγή κειμένου

Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε στατικά ή δυναμικά κείμενα ή τύπους LaTeX στη Προβολή Γραφικών.

Πρώτα, πρέπει να προσδιορίσετε την θέση του κειμένου με τους παρακάτω τρόπους:

 

·   Κάνοντας κλικ στη Προβολή Γραφικών  δημιουργείται ένα νέο πεδίο εισαγωγής κειμένου σ’ αυτή τη θέση.

·   Κάνοντας κλικ σ’ ένα σημείο δημιουργείται ένα νέο πεδίο εισαγωγής κειμένου του οποίου η θέση είναι σχετική με το σημείο αυτό.

 

Μετά, εμφανίζεται ένας διάλογος όπου πρέπει να γράψετε το κείμενο.

 

Σημείωση: Πρέπει να προσδιορίσετε αν η θέση του κειμένου στην οθόνη θα είναι απόλυτη ή σχετική με το σύστημα συντεταγμένων , επιλέγοντας την ετικέτα  Βασικά  του παραθύρου  Ιδιότητες.

Το Στατικό κείμενο δεν εξαρτάται από κανένα μαθηματικό αντικείμενο και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές της κατασκευής σας.

 

Το Δυναμικό κείμενο περιέχει τιμές αντικειμένων που αυτόματα προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή αυτών των αντικειμένων.

 

Το Μικτό κείμενο είναι συνδυασμός στατικού και δυναμικού κειμένου .Για την δημιουργία ενός μικτού κειμένου  πρέπει να  γράψετε το στατικό κείμενο με το πληκτρολόγιό  σας  (π. χ, Σημείο A =). Μετά κάντε κλικ στο αντικείμενο εκείνο του οποίου την τιμή θέλετε να παρουσιάσετε δυναμικά.

 

Σημείωση: Το GeoGebra στην περίπτωση αυτή προσθέτει αυτόματα την σύνταξη ("Σημείο A = " + A )

Για την δημιουργία δικών σας μικτών κειμένων να έχετε υπ’ όψιν σας ότι το στατικό κείμενο  θα πρέπει να το βάζετε σε εισαγωγικά(‘’    ‘’),ενώ τα διάφορα μέρη του κειμένου θα χωρίζονται μεταξύ τους με το σύμβολο  (+) .

 

Εισαγωγή

Περιγραφή

“Αυτό είναι κείμενο”

Απλό κείμενο (στατικό)

Α

Δυναμικό κείμενο (αν υπάρχει το αντικ. A)

"Σημείο A = " + A

Δυναμικό κείμενο αποτελούμενο από δύο μέρη που χρησιμοποιεί την τιμή του σημείου A

"a = " + a + "cm"

Δυναμικό κείμενο αποτελούμενο από τρία μέρη που χρησιμοποιεί την τιμή του a

 

 

Σημείωση: Αν υπάρχει ένα αντικείμενο με Ονομασία  xx και θέλετε να δημιουργήσετε ένα στατικό κείμενο γι’ αυτό θα πρέπει να γράψετε την ονομασία του ανάμεσα στα σύμβολα (“  “), δηλαδή  ("xx"). Ειδάλλως , το  GeoGebra θα κατασκευάσει ένα δυναμικό κείμενο για το αντικείμενο αυτό.

 

Σημείωση: Ο διαχωρισμός ενός στατικού και ενός δυναμικού κειμένου γίνεται με την βοήθεια του συμβόλου  (+) .

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Κειμένου