ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Λένινγραντ, Το φίλημα


 

Υδρία κάλπις ύψος 42,4 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Σικάγο, Art Institute, 1911.456

 

Στο κέντρο του αγγείου απεικονίζονται ένας νέος και μια νέα να φιλιούνται στο εσωτερικό ενός σπιτιού, μια αρκετά σπάνια σκηνή στην αγγειογραφία. Ο νέος στηρίζεται σε ραβδί και με τα δυο του χέρια ριγμένα κάτω αγγίζει ελαφρά τη νέα που με τη σειρά της έχει αγκαλιάσει τον νέο στον λαιμό. Οι μύτες τους ακουμπούν έτσι που μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι φιλιούνται. Ένας νέος και μια νέα αριστερά τους και μια νέα δεξιά τους τους παρακολουθούν με αμείωτο ενδιαφέρον. Τα σώματα των εικονιζόμενων διακρίνονται για τη ραδινότητά τους, χαρακτηριστικό άλλωστε της τέχνης του Ζωγράφου του Λένινγκραντ.

Ζωγράφος του Λένινγκραντ

 

Πηγές: Σικάγο, Art Institute δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Warren G. Moon, Greek Vase-Painting in Midwestern Collections εδώ.