ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Λένινγραντ, Ο Ήλιος, Νέος και αθλητές


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 40 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Detroit Institute of Arts, 24.120

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται ο Ήλιος φορώντας στο κεφάλι του έναν ακτινωτό δίσκο να οδηγεί το άρμα του που το σέρνουν δύο φτερωτά άλογα πάνω από τον Ωκεανό, που υποδηλώνεται από τα κύματα και ένα δελφίνι.

Στην άλλη όψη ένας νέος ανάμεσα σε δύο αθλητές.

 

Ζωγράφος του Λένινγκραντ

 

Ζωγράφος του Λένινγκραντ

 

Πηγές: Detroit Institute of Arts δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Warren G. Moon, Greek Vase-Painting in Midwestern Collections εδώ.