ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Αθηνά


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 32,8 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 369

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται η Αθηνά κρατώντας πινακίδα και γραφίδα. Η ασπίδα της είναι ακουμπισμένη όρθια στο έδαφος ακουμπώντας στα γόνατά της. Το ίδιο και το δόρυ της που ακουμπά στον ώμο της.

Στη β' όψη άντρας που στηρίζεται σε μπαστούνι.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή11

 

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός