ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Τριπτόλεμος, Δήμητρα, Περσεφόνη


 

Δίνος ύψος 36,8 εκ., διάμετρος 35,7 εκ., περίπου 475 π.Χ., Malibu, The J. Paul Getty Museum 89.AE.73

 

Ανάμεσα στη Δήμητρα και την Περσεφόνη που κρατούν στάχυα αναχωρεί το Τριπτόλεμος με το φτερωτό άρμα του να διδάξει στους ανθρώπους την καλλιέργεια των σιτηρών.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Malibu, The J. Paul Getty Museum δεσμός