ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Δίας και Ίριδα, Σάτυρος και Μαινάδα


 

Πελίκη ύψος 38,8 εκ., διάμετρος 17,1 εκ., περίπου 475 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 223

 

Στη μία όψη η φτερωτή Ίριδα με μια οινοχόη σερβίρει κρασί στη φιάλη που κρατά  ο ένθρονος Δίας.

Στην άλλη όψη Σάτυρος με δέρμα πάνθηρα και Μαινάδα κρατώντας μικρό πάνθηρα από την ουρά.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός