ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Γάμοι Πηλέα και Θέτιδας, Διόνυσος και Σάτυροι


 

Πελίκη ύψος 45,5 εκ., διάμετρος 33,2 εκ., περίπου 475 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 226

 

Η μία όψη διακοσμείται με το γάμο του Πηλέα με τη Θέτιδα. Ο Πηλέας κρατάει με το ένα χέρι πυρσό και με το άλλο τη Θέτιδα η οποία κρατάει μήλο. Ακολουθεί ο Απόλλωνας ως κιθαρωδός και ένα ελάφι.

Στην άλλη όψη ο Διόνυσος με κλαδί και κάνθαρο ανάμεσα σε δύο Σάτυρους.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός