ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Συλέως, Η Ηώ μεταφέρει τη σορό του Μέμνονα


 

Πελίκη ύψος 33 εκ., διάμετρος 25,3 εκ., περίπου 475 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 232

 

Στην α' πλευρά η φτερωτή Ηώ μεταφέρει τη σορό του γιου της Μέμνονα που τον σκότωσε ο Αχιλλέας.

Στη β' πλευρά άνδρας με ραβδί και γυναίκα με υδρία.

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Ζωγράφος του Συλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός