ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ανώμαλα Επίθετα


 

 

Ορθογραφία

 

Τα συνηθέστερα ανώμαλα επίθετα είναι τα εξής:

 

ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολὺ (ετερόκλιτο)

ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα (ετερόκλιτο)

ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον (ετερόκλιτο)

ὁ φροῦδος, ἡ φρούδη, τὸ φροῦδον (ελλειπτικό)

ὁ, ἡ σῶς, τὸ σῶν (ελλειπτικό)

 

 Άσκηση συμπλήρωσης κενών

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

ὁ πολύς, ἡ πολλή, τὸ πολὺ
Ενικός αριθμός

τοῦ
τῷ
τὸν
πολὺ-ς
πολλοῦ
πολλῷ
πολὺ-ν
πολὺ

τῆς
τῇ
τὴν
πολλὴ
πολλῆς
πολλῇ
πολλὴν
πολλὴ
τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ
πολὺ
πολλοῦ
πολλῷ
πολὺ
πολὺ
Πληθυντικός αριθμός
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
πολλοὶ
πολλῶν
πολλοῖς
πολλοὺς
πολλοὶ
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
πολλαὶ
πολλῶν
πολλαῖς
πολλὰς
πολλαὶ
τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ
πολλὰ
πολλῶν
πολλοῖς
πολλὰ
πολλὰ

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

ὁ μέγας, ἡ μεγάλη, τὸ μέγα
Ενικός αριθμός

τοῦ
τῷ
τὸν
μέγα-ς
μεγάλου
μεγάλῳ
μέγα-ν
μέγα

τῆς
τῇ
τὴν
μεγάλη
μεγάλης
μεγάλῃ
μεγάλην
μεγάλη
τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ
μέγα
μεγάλου
μεγάλῳ
μέγα
μέγα
Πληθυντικός αριθμός
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
μεγάλοι
μεγάλων
μεγάλοις
μεγάλους
μεγάλοι
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
μεγάλαι
μεγάλων
μεγάλαις
μεγάλας
μεγάλαι
τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ
μεγάλα
μεγάλων
μεγάλοις
μεγάλα
μεγάλα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

ὁ πρᾶος, ἡ πραεῖα, τὸ πρᾶον
Ενικός αριθμός

τοῦ
τῷ
τὸν
πρᾶος
πράου
πράῳ
πρᾶον
πρᾶε

τῆς
τῇ
τὴν
πραεῖα
πραείας
πραείᾳ
πραεῖαν
πραεῖα
τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ
πρᾶον
πράου
πράῳ
πρᾶον
πρᾶον
Πληθυντικός αριθμός
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
πρᾶοι
πράων
πράοις
πράους
πρᾶοι
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
πραεῖαι
πραειῶν
πραείαις
πραείας
πραεῖαι
τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ
πραέ-α
πραέ-ων
πραέ-σι
πραέ-α
πραέ-α

 

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

ὁ φροῦδος, ἡ φρούδη -ος, τὸ φροῦδον
φροῦδος φρούδη & φροῦδος τὸ φροῦδον
οἱ φροῦδοι αἱ φροῦδαι & φροῦδοι τὰ φροῦδα

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

ὁ, ἡ σῶς, τὸ σῶν

τὸν

τὴν
σῶς
σῶν
τὸ
τοῦ
σῶν
σῶν
οἱ
τοὺς
αἱ
τὰς
σῷ
σῶς
τὰ
τὰ
σᾶ
σᾶ

 

 
Βιβλιογραφία

 

1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ

2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αχ. Τζάρτζανος, ΟΕΔΒ

3. Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2007

4. Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

5. Perseus Digital Library