ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Γυναίκες και άντρας


 

Πελίκη ύψος 35 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1864,1007.1677/E404

 

Στην α' πλευρά δύο γυναίκες με χιτώνα και ιμάτιο. Η μία κάθεται σε καρέκλα και κρατά στα χέρια της στεφάνι. Η δεύτερη κρατά διχαλωτό κλαδί κισσού. Στην άλλη πλευρά κοντοκορουμένος γέροντας με επίσης κοντοκουρεμένα γενειάδα στέκεται στηριζόμενος σε ραβδί μπροστά σε μια γυναίκα με χιτώνα, ιμάτιο και τα μαλλιά σε σάκο, η οποία κρατά καλαθάκι με τρία πόδια.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός