ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Αμαζονομαχία


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 32,1 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 41.162.16

 

Στη μια πλευρά του αγγείου Αμαζόνα επιτίθεται κρατώντας στο ανασηκωμένο δεξί της χέρι σάγαρι (τσεκούρι μονής κοπής) και στο αριστερό τόξο. Μπροστά της αμύνεται πεσμένος προτάσσοντας την ασπίδα του πολεμιστής με κράνος και ξίφος στη θήκη του.

Στην άλλη πλευρά εικονίζεται νέος.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός