ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Deepdene, Γυναίκες


 

Στάμνος ύψος 32 εκ., περ. 480-450 π.Χ., Cambridge, Fitzwilliam Museum GR.2.1935

 

Και στις δύο όψεις εικονίζονται γυναίκες. Σύμφωνα με το Μουσείο μπορεί να είναι η Μήδεια με τις κόρες του Πελία. Για Πελιάδες αναφέρει και το Digital LIMC

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Cambridge, Fitzwilliam Museum δεσμός