ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Deepdene, Ακρίσιος, Δανάη και Περσέας


 

Στάμνος ύψος 38,1 εκ., περ. 480-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 17.230.37a, b

 

Στη μία όψη του αγγείου εικονίζεται στα δεξιά ο βασιλιάς Ακρίσιος κρατώντας το σκήπτρο του. Απέναντί του μέσα στη λάρνακα βρίσκεται ήδη η κόρη του Δανάη και ο μικρός Περσέας. Διακρίνονται οι επιγραφές: ΠΕΡ<Ρ>ΕΥ[Σ], ΑΚΡΙΣΙΟΣ.

Διάβασε για τον Περσέα.

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός