ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Lewis, Νίκη καταδιώκει νέο


 

Σκύφος ύψος 10,16 εκ., βρέθηκε στη Φικέλλουρα, περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1864,1007.198/E143

 

Στη μια πλευρά εικονίζεται φτερωτή Νίκη με τα μαλλιά σε σάκκο που καταδιώκει νέο, ο οποίος εικονίζεται στην άλλη πλευρά του αγγείου να φεύγει τρέχοντας, κοιτώντας με αγωνία προς τα πίσω ενώ κρατάει λύρα.

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Ζωγράφος του Lewis

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός