ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Νιοβιδών, Κωμαστής - Νάνος


 

Οινοχόη ύψος 18,7 εκ., 450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 1982.474

 

Ένας στεφανωμένος κωμαστής με χλαμύδα και ψηλές μπότες, περπατάει χαρούμενα κρατώντας βάρβιτο, ενώ δίπλα του χορεύει ένας νάνος.

 

Ζωγρἀφος των Νιοβιδών

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός