ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Tarquinia, Σάτυρος


 

Οινοχόη ύψος 22.2 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1896,0621.2

 

Στο αγγείο εικονίζεται Σάτυρος σε χορευτική στάση κρατώντας στο χέρι του κλαδί κισσού. Δίπλα του ένας θύρσος.

 

Ζωγράφος της Tarquinia

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός