ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Villa Giulia, Δύο γυναίκες και νέος


 

Υδρία κάλπις, ύψος 31,5 εκ., 460-450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 1972.11.9

 

Στη μια πλευρά του αγγείου απεικονίζεται σκηνή από τα γυναικεία διαμερίσματα της οικίας. Εικονίζονται δύο νέες με κορδέλα στα μαλλιά. Η μια πό αυτές κρατάει καλάθι με μαλλί, το οποίο μάλλον πρόκειται να παραλάβει ο νέος.

 

Ζωγράφος της Villa Giulia

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός