ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Villa Giulia, Εξοπλισμός πολεμιστή


 

Στάμνος ύψος 35,8 εκ., 450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met, 06.1021.176

 

Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζονται σκηνή με τον εξοπλισμό πολεμιστή. Αριστερά διακρίνεται κάποιος βασιλιάς με στεφάνι στα μαλλιά και σκήπτρο στο χέρι. Δεξιά από τον νέο μια γυναίκα, η μητέρα του προφανώς, του παραδίνει το δόρυ και την ασπίδα στην οποία απεικονίζεται φίδι. Στο τέλος ένας δεύτερος νέος ακουμπά στο ραβδί του.

Στη β' πλευρά παριστάνεται σκηνή σπονδής με τον ίδιο(;) βασιλιά και μια νέα που κρατά οινοχόη και φιάλη. Στις άκρες δύο νέοι.

 

Ζωγράφος της Villa Giulia

Ζωγράφος της Villa Giulia

 

Πηγές: Νέα Υόρκη, met δεσμός