ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale, Πηλέας και Θέτιδα


 

Υδρία ύψος 21,5 εκ., περ. 480-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 428

 

Περιμετρικά του αγγείου εικονίζεται η αρπαγή της Θέτιδας από τον Πηλέα.

Κάτω από την κάθετη λαβή της υδρίας παρουσιάζεται ο Πηλέας ως γέρος να κάθεται σε θάκο (κυβοειδές κάθισμα) κρατώντας σκήπτρο κι έχοντας ανασηκωμένο το δεξί του χέρι. Μπροστά του παρουσιάζεται νέα που κρατά και με τα δυο της χέρια το χιτώνα της. Στη συνέχεια παριστάνεται η αρπαγή της Θέτιδας. Ο Πηλέας νέος προχωρά κρυφά προς την Θέτιδα που τον έχει αντιληφτεί και κοιτάζει προς τα πίσω ενώ απομακρύνεται. Δύο αδερφές της Θέτιδας βρίσκονται αριστερά και δεξιά τους.

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός