ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Christie, Γυναίκες στο σπίτι


 

Υδρία ύψος 36,83 εκ., βρέθηκε στη Φικέλλουρα της Ρόδου, περ. 440-430 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1864,1007.112/E188

 

Στο κέντρο κάθεται μια γυναίκα ανάμεσα σε δύο κάλαθους κρατώντας στα χέρια της στεφάνι. Πίσω της μια νέα με κλαδί. Μπροστά της μια νέα με λάρνακα στο δεξί χέρι.

 

Ζωγράφος του Christie

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός