ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Πηλέως, Μέλουσα, Τερψιχόρη, Μουσαίος


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 58,42 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 440 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1847,0909.7/E271

 

Στο κέντρο κάθεται σε κλισμό η Τερψιχόρη παίζοντας με τα δάχτυλά της τη μαγάδη (είδος άρπας με είκοσι χορδές). Πίσω της η Μέλουσα κρατώντας αυλούς και στα δεξιά ο Μουσαίος με κλαδί ελιάς και λύρα.

Διακρίνονται οι επιγραφές: ΜΕΛ[ΕΛ]ΟΣΑ, ΤΕΨΙΧΟΡΑ, ΜΟΣΑΙΟΣ.

 

Ζωγράφος του Πηλέως

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός