ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Σπονδή στην Αθηνά


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 33,65 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1867,0508.1059/E324

 

Μια νέα με οινοχόη και φιάλη προσφέρει σπονδή στην Αθηνά.

 

Ζωγράφος του sabouroff Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός