ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Ο Ύπνος και ο Θάνατος μεταφέρουν τον Σαρπηδόνα


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 36 εκ., περ. 470-440 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1884,0223.2/D59

 

Ο Ύπνος από τα δεξιά και ο Θάνατος από τα αριστερά μεταφέρουν τη σορό του νεκρού Σαρπηδόνα.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός