ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Νέος καταδιώκει νέα


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 34,29 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1772,0320.24.+/E333

 

Ένας νέος με μακριά μαλλιά που πέφτουν στους ώμους, με κοντό χιτώνα και θώρακα, κρατώντας στο δεξί χέρι ξίφος και στο αριστερό τη θήκη του, καταδιώκει μια νέα που φοράει μακρύ χιτώνα με απόπτυγμα και στα μαλλιά κεκρύφαλο (δικτυοειδή γυναικείο κεφαλόδεσμο) και τρέχει να ξεφύγει ενώ κοιτά προς τα πίσω.

Στην άλλη όψη νέα με χιτώνα και ιμάτιο και τα μαλλιά σε σάκκο.

 

Ζωγράφος του sabouroff Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός