ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Πολεμιστής, Εξοπλισμός πολεμιστών


 

Κύλικα ύψος 9,4 εκ., διάμ. 23,5 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 272

 

Στο μετάλλιο της κύλικας εικονίζεται πολεμιστής. Και στις δύο εξωτερικές όψεις εικονίζεται εξοπλισμός πολεμιστών.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός