ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Κωμαστής


 

Οινοχόη ύψος 11 εκ., διάμ. 9 εκ., περ. 460-450 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 244

 

Στο αγγείο εικονίζεται κωμαστής που κρατά οινοχόη και σκύφο.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός