ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Χαρώνεια παράσταση


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 29 εκ., διάμ. 14 εκ., περ. 450-440 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου N3449

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Χάροντας με τη βάρκα του καθώς ετοιμάζεται να παραλάβει έναν άντρα.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός