ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Ηρακλής και Ήβη


 

Κάνθαρος πλαστικός, ύψος 15,8 εκ., περ. 480 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου

 

Η μια όψη του αγγείου εικονίζει τον Ηρακλή και η άλλη την Ήβη(;).

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός