ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Πρόθεση


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 31,8 εκ., διάμ. 9,5 εκ., περ. 480 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 07.286.40

 

Ένας νεκρός νέος κείτεται στη νεκρική κλίνη. Γύρω του βρίσκονται συγγενείς με τα χέρια στα μαλλιά σε ένδειξη πένθους και θρηνωδός.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός