ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Χαρώνεια παράσταση


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 31,6 εκ., περ. 450 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 21.88.17

 

Αριστερά ο Χάροντας στη βάρκα του είναι έτοιμος να παραλάβει τον νέο που οδηγεί ο Ερμής.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός