ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Νέοι σε τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 34 εκ., περ. 460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 51.11.4

 

Δύο νέοι μπροστά σε επιτύμβια στήλη.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Νέα Υόρκη, met δεσμός