ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Sabouroff, Τελετή γάμου


 

Λουτροφόρος ύψος 66,7 εκ., περ. 460 π.Χ., Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger 9080

 

Στη δεξιά εικόνα προπορεύται το νυφικό ζεύγος. Στη μεσαία εικόνα ακολουθούν οι συγγενείς με τα διάφορα δώρα. Στην αριστερή εικόνα αυλητής και γυναίκα με πυρσό.

 

Ζωγράφος του sabouroff

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Κοπεγχάγη, Nationalmuseets Samlinger δεσμός