ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Τιμοκράτη, Προετοιμασία για επίσκεψη σε τάφο


 

Λήκυθος λευκού εδάφους, ύψος 28,7 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Harvard University Art Museums 1960.335

 

Στο αγγείο εικονίζεται σκηνή προετοιμασίας για επίσκεψη σε τάφο. Η γυναίκα κρατάει καλάθι με τα συνηθισμένα για τις επιτύμβιες προσφορές, όπως, ταινίες, στεφάνια και αρύβαλλο.

 

Ζωγράφος του Τιμοκράτη

 

Πηγές: Harvard University Art Museums δεσμός