Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ

Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Σ 608-616

Και την τρανήν ως του ’καμεν ασύντριφτην ασπίδα,

θώρακα κάμνει π’ άστραφτεν όσο η φωτιά δεν λάμπει,

κράνος κατόπι στερεόν αρμόδιον στο κεφάλι,

καλότεχνο με ολόχρυσο στην κορυφήν του λόφον,

και από λεπτόν κασσίτερον μορφώνει τες κνημίδες.

Και όλα τα όπλα ως έκαμε τα σήκωσε ο τεχνίτης

και του Αχιλλέως τα ’βαλεν εμπρός εις την μητέρα.

Και αυτή με τ’ όπλα π’ άστραφταν, του Ηφαίστου δώρο, εχύθη

ωσάν γεράκι απ’ την κορφήν του χιονισμένου Ολύμπου.Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Η νέα πανοπλία

Αν έκανες κλικ παραπάνω, έχεις ήδη δει μια αγγειογραφία σχετική με το θέμα μας. Εδώ μπορείς να την παρατηρήσεις με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Τι έχει επιλέξει εδώ ο αγγειογράφος ως παράσταση πάνω στην ασπίδα; Σχετίζεται με κάποιο σημείο της ομηρικής περιγραφής της ασπίδας, και αν ναι, με ποιό;

Δες πώς ένας άλλος αγγειογράφος αποδίδει την ίδια σκηνή στην τοποθεσία http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hydria_Achilles_weapons_Louvre_E869.jpg. Τι παρατηρείς σχετικά με την ασπίδα;

Για περισσότερες απόπειρες αναπαράστασης της ασπίδας του Αχιλλέα, πήγαινε στην ομώνυμη ενότητα.

 


Η Ασπίδα του Αχιλλέα ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα βράδυ! Το θεωρείς λογικό;
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Η νέα πανοπλία
Εικονίδιο ηΔραστηριότητας Η νέα πανοπλία