Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1913

 

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

 1. 09/01/1913: Κοίμηση π. Ιενεσέης Ευθυμίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 2. 13/01/1913: Χειροτονία Γομέλ Βαρλαάμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 3. 17/01/1913: Εκλογή Κοζλώβου Ζηνοβίου (από Ισμαήλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 4. 20/01/1913: Χειροτονία Κίρενσκ Ευγενίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 5. 26/01/1913: Ίδρυση Βικαριάτου Ακμόλας. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 6. 26/01/1913: Εκλογή Ιενεσέης Νίκωνος (από Κρεμένετς). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 7. 28/01/1913: Εκλογή Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού (από Χαλκηδόνος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 8. 03/02/1913: Κοίμηση Χερσώνος Δημητρίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 9. 03/02/1913: Χειροτονία Ζάρας Δημητρίου. [Μητρόπολη Βουκοβίνης].

 10. 10/02/1913: Χειροτονία Ακμόλας Μεθοδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 11. 12/02/1913: Εκλογή Χαλκηδόνος Γρηγορίου (από Κυζίκου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 12. 14/02/1913: Κατάργηση Βικαριάτου Κεμ. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 13. 14/02/1913: Ίδρυση Βικαριάτου Πινέγκας. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 14. 14/02/1913: Εκλογή Πινέγκας Βαρσανουφίου (από Κεμ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 15. 14/02/1913: Ίδρυση Βικαριάτου Σερντοπόλ (Σορταβάλλας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 16. 21/02/1913: Προαγωγή Επισκόπου Κοστρομά Τύχωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 17. 02/03/1913: Κοίμηση π. Βοτοσιανίων Ναρκίσσου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 18. 05/03/1913: Ίδρυση Ι.Μ. Δαρδανελλίων και Λαμψάκου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 19. 08/03/1913: Παραίτηση Λεοντοπόλεως Σωφρονίου. [Πατριαρχείο Αλεξανδρείας].

 20. 08/03/1913: Εκλογή Χερσώνος Ναζαρίου (από Πολτάβας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 21. 08/03/1913: Εκλογή Πολτάβας Θεοφάνους (από Αστραχανίου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 22. 08/03/1913: Εκλογή Αστραχανίου Νικοδήμου (από Πόλοτσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 23. 08/03/1913: Εκλογή Πόλοτσκ Βλαδιμήρου (από Όμσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 24. 08/03/1913: Εκλογή Όμσκ Ανδρονίκου (από Τιχβίν). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 25. 08/03/1913: Κοίμηση Νύσσης Δομητιανού. [Εκκλησία της Σερβίας].

 26. 10/03/1913: Χειροτονία Δαρδανελλίων Ειρηναίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 27. 10/03/1913: Χειροτονία Σερντοπόλ (Σορταβάλλας) Κυπριανού. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 28. 10/03/1913: Χειροτονία Ισμαήλ Νεοφύτου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 29. 16/03/1913: Εκλογή Φιλαδελφείας Χρυσοστόμου (από Τράλλεων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 30. 26/03/1913: Κοίμηση Πτολεμαΐδος Νικάνδρου. [Πατριαρχείο Ιεροσολύμων].

 31. 29/03/1913: Κοίμηση Σηλυβρίας Διονυσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 32. 30/03/1913: Εκλογή Καμπανίας Διοδώρου (από Μοσχονησίων). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 33. 02/04/1913: Εκλογή Κυζίκου Κωνσταντίνου (από Τραπεζούντος). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 34. 04/04/1913: Εκλογή Ταϊγανίου Ιωάννου (από Σλούτσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 35. 04/04/1913: Εκλογή Σλούτσκ Θεοφυλάκτου (από Ταϊγανίου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 36. 11/04/1913: Χειροτονία Σκοπέλου Γενναδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 37. 21/04/1913: Χειροτονία Κρεμένετς Διονυσίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 38. 28/04/1913: Χειροτονία Τιχβίν Αλεξίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 39. 30/04/1913: Εκλογή Μοσχονησίων Φωτίου (από π. Καμπανίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 40. 01/05/1913: Κοίμηση Βορόνεζ Αναστασίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 41. 04/05/1913: Κοίμηση Ζίτσης Σάββα. [Εκκλησία της Σερβίας].

 42. 05/05/1913: Εκλογή Ριμνίκου Σωφρονίου (από Κραϊόβης). [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 43. 06/05/1913: Προαγωγή Επισκόπου Ταμπώβου Κυρίλλου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 44. 13/05/1913: Εκλογή Βορόνεζ Τύχωνος (από Καλούγας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 45. 13/05/1913: Προαγωγή Επισκόπου Βορόνεζ Τύχωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 46. 13/05/1913: Εκλογή Καλούγας Γεωργίου (από Γιαμβούργου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 47. 25/05/1913: Χειροτονία Νύσσης Δοσιθέου. [Εκκλησία της Σερβίας].

 48. 26/05/1913: Χειροτονία Τραπεζούντος Χρυσάνθου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 49. 30/05/1913: Εκλογή Γιαμβούργου Αναστασίου (από Τσιστοπόλεως). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 50. 30/05/1913: Ίδρυση Βικαριάτου Ντβίνας. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 51. 02/06/1913: Χειροτονία Ντβίνας Παντελεήμονος. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 52. 10/06/1913: Κοίμηση Βάρνης Ιωάννου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 53. 11/06/1913: Εκλογή Σηλυβρίας Βενιαμίν (από Ρόδου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 54. 15/06/1913: Παραίτηση Τιμοκίου Μελετίου. [Εκκλησία της Σερβίας].

 55. 16/06/1913: Χειροτονία Ρόδου Αποστόλου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 56. 18/06/1913: Εκλογή Βάρνης Νικοδήμου (από π. Κώου). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 57. 25/06/1913: Κοίμηση Μελενίκου Κωνσταντίνου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 58. 29/06/1913: Χειροτονία Τσιστοπόλεως Ανατολίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 59. 17/07/1913: Ίδρυση Βικαριάτου Βερεγίας. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 60. 24/07/1913: Κοίμηση π. Κυδωνίας Νικηφόρου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 61. 30/07/1913: Κοίμηση Γάνου Σεραφείμ. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 62. 04/08/1913: Χειροτονία Βερεγίας Μοδέστου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 63. 17/08/1913: Κοίμηση π. Ριαζάν Αρκαδίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 64. 01/09/1913: Κοίμηση Καρλοβικίου Λουκιανού. [Εκκλησία του Καρλοβικίου].

 65. 03/09/1913: Εκλογή Μελενίκου Παρθενίου (από Δεβρών). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 66. 03/09/1913: Κοίμηση Φθιώτιδος Θεοφίλου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 67. 09/09/1913: Κοίμηση Ιβηρίας (Καρταλίνης) Ιννοκεντίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 68. 10/09/1913: Εκλογή Γάνου Τιμοθέου (από Φιλιππουπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 69. 10/09/1913: Εκλογή Φιλιππουπόλεως Βενιαμίν (από Σηλυβρίας). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 70. 10/09/1913: Εκλογή Σηλυβρίας Ευγενίου (από Αμφιπόλεως). [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 71. 04/10/1913: Εκλογή Ιβηρίας (Καρταλίνης) Αλεξίου (από Τομπόλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 72. 04/10/1913: Προαγωγή Επισκόπου Ιβηρίας Αλεξίου σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 73. 06/10/1913: Χειροτονία Ξανθουπόλεως Αμβροσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 74. 12/10/1913: Μετονομασία Ι.Μ. Χαλδίας και Χεροιάνων σε "Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος". [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 75. 13/10/1913: Χειροτονία Νύσσης Παϊσίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 76. 13/10/1913: Χειροτονία Γαγγρών Τιμοθέου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 77. 27/10/1913: Χειροτονία Θεουπόλεως Γενναδίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 78. 06/11/1913: Ίδρυση Βικαριάτου Νικολαγέβου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 79. 11/11/1913: Κοίμηση Γυθείου Παρθενίου. [Εκκλησία της Ελλάδος].

 80. 13/11/1913: Εκλογή Τομπόλσκ Βαρνάβα (από Καργκοπόλ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 81. 13/11/1913: Εκλογή Καργκοπόλ Βαρσανουφίου (από Πινέγκας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 82. 15/11/1913: Παύση Μπελγορόδου Ιωαννικίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 83. 15/11/1913: Εκλογή Μπελγορόδου Νικοδήμου (από Ρίλσκ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 84. 20/11/1913: Κοίμηση Σαμάρας Συμεών. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 85. 01/12/1913: Χειροτονία Σάλμας Σεργίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 86. 05/12/1913: Κοίμηση π. Κωνσταντινουπόλεως Ανθίμου του Ζ΄. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 87. 08/12/1913: Χειροτονία Νικολαγέβου Αλεξίου. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 88. 15/12/1913: Κοίμηση π. Ερσεκίου Ιγνατίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 89. 15/12/1913: Χειροτονία Ρίλσκ Θεοφάνους. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 90. 22/12/1913: Εκλογή Σαμάρας Πιτιρίμ (από Βλαδικαυκάσου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 91. 22/12/1913: Εκλογή Βλαδικαυκάσου Αντωνίνου (από π. Νάρβας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 92. 22/12/1913: Παύση Ουφάς Μιχαία. [Εκκλησία της Ρωσίας].

 93. 22/12/1913: Εκλογή Ουφάς Ανδρέου (από Σουχούμης). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 94. 22/12/1913: Εκλογή Σουχούμης Σεργίου (από Νοβομίργοροδ). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 95. 22/12/1913: Εκλογή Γιαροσλάβου Αγαθαγγέλου (από Λιθουανίας). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 96. 22/12/1913: Εκλογή Λιθουανίας Τύχωνος (από Γιαροσλάβου). [Εκκλησία της Ρωσίας].

 97. 22/12/1913: Χειροτονία Κραϊόβης Αλεξίου. [Εκκλησία της Ρουμανίας].

 98. 29/12/1913: Χειροτονία Σεβαστείας Γερβασίου. [Οικουμενικό Πατριαρχείο].

 99. 1913: Προαγωγή Επισκόπου π. Βολόγδα Νίκωνος σε Αρχιεπίσκοπο. [Εκκλησία της Ρωσίας].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.