Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 2007

Ημερολόγιο συμβάντων

Περιεχόμενα:

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

ιστ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες Σοβιετικές Δημοκρατίες.

ιζ) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

ιη) Αρχιερείς εν Υπερορία.

ιθ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

κ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

κα) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Αλέξιος ο Β΄. 03-09-1961.

α) Τιτουλάριοι Αρχιερείς Επισκοπής Μόσχας.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ραμένσκ Νικόλαος. 10-12-1967.

 2. Ο Μοζάισκ Γρηγόριος. 13-09-1987.

 3. Ο Ίστρας Αρσένιος. 05-10-1989.

 4. Ο Βερεγίας Ευγένιος. 16-04-1994.

 5. Ο Ορεχώβου Ζουέβου Αλέξιος. 19-08-1995.

Επίσκοποι

 1. Ο Ντομοντεντώβου Ευτύχιος. 24-07-1994. (Εκλογή 16-05-2007, από Ισίμ-Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς).

 2. Ο Κρασνογκόρσκ Σάββας. 12-09-1995.

 3. Ο Βίντνογε Τύχων. 10-08-1999.

 4. Ο Δημητρώβου Αλέξανδρος. 02-09-2001.

 5. Ο Σεργιέβου Ποσάντ Θεόγνωστος. 31-03-2002.

 6. Ο Λιουμπερτσή Βενιαμίν. 14-08-2003.

 7. Ο Γεγκωρέβου Μάρκος. 14-01-2004.

 8. Ο Μπρονίτσης Αμβρόσιος. 26-03-2005.

 9. Ο Τροΐτσκη Παγκράτιος. 02-06-2005.

 10. Ο Σερπουχώβου Ρωμανός. 10-08-2006.

β) Αρχιερείς στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτες

 1. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος. 26-12-1965.
  Έδρα Μόσχα.

 2. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος. 14-03-1976.
  Έδρα Σμολένσκ.

 3. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης. 08-08-1982.
  Έδρα Καλούγα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος. 01-12-1988.
  Έδρα Τούλα.

 2. Ο Τβερ και Κάσιν Βίκτωρ. 04-12-1988.
  Έδρα Τβερ.

 3. Ο Κοστρομά και Γκάλιτς Αλέξανδρος. 27-09-1989.
  Έδρα Κοστρομά.

 4. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος. 11-11-1990.
  Έδρα Βλαδίμη.

 5. Ο Ριαζάν και Κασιμώβου Παύλος. 22-03-1992.
  Έδρα Ριαζάν.

 6. Ο Γιαροσλάβου και Ροστόβου Κύριλλος. 15-03-1998.
  Έδρα Γιαροσλάβ.

 7. Ο Κάτω Νοβγορόδου και Αρζαμά Γεώργιος. 02-02-2003.
  Έδρα Νιζνίι Νόβγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Ιωσήφ. 08-09-1998.
  Έδρα Ιβάνοβο.

 2. Ο Μπριάνσκ και Σέβσκ Θεοφύλακτος. 20-04-2002.
  Έδρα Μπριάνσκ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Λιουντινώβου Γεώργιος. 23-04-1989.
  Βικάριος της Επισκοπής Καλούγας.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βαλτικής Σεραφείμ. 19-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

 2. Ο Βιασμά Ιγνάτιος. 07-07-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Σμολένσκ.

γ) Αρχιερείς στην Βόρεια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος. 23-04-1978.
  Έδρα Βιάτκα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πετροζαβόδσκ και Καρελίας Μανουήλ. 14-08-1990.
  Έδρα Πετροζαβόδσκ.

 2. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός. 10-04-1993.
  Έδρα Βόλογδα.

 3. Ο Μουρμάνσκ και Μοντσεγκόρσκ Σίμων. 03-10-1993.
  Έδρα Μουρμάνσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Σικτιβκάρ και Βορκουτίας Πιτιρίμ. 19-12-1995.
  Έδρα Σικτιβκάρ.

 2. Ο Αρχαγγέλου και Χολμογκόρης Τύχων. 04-02-1996.
  Έδρα Αρχάγγελος.

δ) Αρχιερείς στη Βορειοδυτική Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος. 30-12-1962.
  Έδρα Αγία Πετρούπολη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πσκώβου και Βελίκε Λούκι Ευσέβιος. 01-04-1984.
  Έδρα Πσκώβ.

 2. Ο Νοβγορόδου και Παλαιάς Ρωσίας Λέων. 01-11-1987.
  Έδρα Νόβγοροδ.

Τιτουλάριος Αρχιεπίσκοπος

 1. Ο Τιχβίν Κωνσταντίνος. 16-06-1991.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Πετερχώβου Μάρκελλος. 27-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Αγίας Πετρουπόλεως.

ε) Αρχιερείς στη Νότια Ευρωπαϊκή Ρωσία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Βορόνεζ και Μπορισογκλέμπσκ Σέργιος. 30-01-1983.
  Έδρα Βορόνεζ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ορέλ και Λίβνι Παΐσιος. 21-07-1988.
  Έδρα Ορέλ.

 2. Ο Πένζας και Κουζνέτσκ Φιλάρετος. 11-03-1990.
  Έδρα Πένζα.

 3. Ο Σαράνσκ και Μορδοβίας Βαρσανούφιος. 08-02-1991.
  Έδρα Σαράνσκ.

 4. Ο Κούρσκ και Ρίλσκ Γερμανός. 28-03-1993.
  Έδρα Κούρσκ.

 5. Ο Μπελγορόδου και Στάρυ Οσκόλ Ιωάννης. 04-04-1993.
  Έδρα Μπέλγοροδ.

Επίσκοποι

 1. Ο Λίπετσκ και Γέλετς Νίκων. 31-03-1996.
  Έδρα Λίπετσκ.

 2. Ο Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ Θεοδόσιος. 21-04-2002.
  Έδρα Ταμπώβ.

στ) Αρχιερείς Επαρχιών στον Βόλγα.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βολγογκράδ και Καμίσιν Γερμανός. 06-12-1968.
  Έδρα Βολγογκράδ.

 2. Ο Τσεμποξάρυ και Τσουβασίας Βαρνάβας. 30-11-1976.
  Έδρα Τσεμποξάρυ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σιμπίρσκ και Μελεκεσίου Πρόκλος. 18-10-1987.
  Έδρα Σιμπίρσκ.

 2. Ο Καζάν και Ταταρστάν Αναστάσιος. 11-12-1988.
  Έδρα Καζάν.

 3. Ο Σαμάρας και Συζράν Σέργιος. 05-05-1989.
  Έδρα Σαμάρα.

 4. Ο Αστραχανίου και Ενοταέβου Ιωνάς. 25-10-1992.
  Έδρα ’στραχαν.

 5. Ο Ιόσκαρ Όλα και Μαρίισκ Ιωάννης. 25-07-1993.
  Έδρα Ιόσκαρ Όλα.

Επίσκοπος

 1. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος. 19-08-2003.
  Έδρα Σαράτωβ.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Αλατίρσκ Σαββάτιος. 30-01-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσεμποξάρυ.

ζ) Αρχιερείς στον Βόρειο Καύκασο.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αικατερινοδάρ και Κουμπάν Ισίδωρος. 19-06-1977.
  Έδρα Αικατερινοδάρ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων. 17-05-1987.
  Έδρα Ροστώβ.

 2. Ο Μαϊκόπ και Αδυγέας Παντελεήμων. 02-05-1993.
  Έδρα Μαϊκόπ.

 3. Ο Ελίστας και Καλμίκιας Ζωσιμάς. 24-12-1995.
  Έδρα Ελίστα.

Επίσκοπος

 1. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θεοφάνης. 26-11-2000.
  Έδρα Σταυρούπολη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Γέισκ Τύχων. 03-04-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Αικατερινοδάρ.

η) Αρχιερείς στα Ουράλια.

Μητροπολίτες

 1. Ο Τσελιάμπινσκ και Ζλατούστ Ιώβ. 03-01-1975.
  Έδρα Τσελιάμπινσκ.

 2. Ο Ορενβούργου και Μπουζουλούκου Βαλεντίνος. 25-07-1976.
  Έδρα Ορενμπούργκ.

 3. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος. 21-07-1985. (Προαγωγή 25-02-2007).
  Έδρα Ιζέφσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουφάς και Στερλιταμακίου Νίκων. 26-08-1990.
  Έδρα Ουφά.

 2. Ο Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Βικέντιος. 02-09-1990.
  Έδρα Αικατερινβούργο.

Επίσκοποι

 1. Ο Κουργάν και Σαδρίνσκ Μιχαήλ. 03-04-1993.
  Έδρα Κουργάν.

 2. Ο Πέρμης και Σολικάμσκ Ειρήναρχος. 14-04-2002.
  Έδρα Πέρμη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Μαγκνιτογκόρσκ Θεοφύλακτος. 24-09-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσελιάμπινσκ.

θ) Αρχιερείς στη Δυτική Σιβηρία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Όμσκ και Τάρα Θεοδόσιος. 02-12-1962.
  Έδρα Όμσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Νέας Σιβηρίας και Μπέρδσκ Τύχων. 19-08-1990.
  Έδρα Νοβοσιμπίρσκ.

 2. Ο Τομπόλσκ και Τιούμεν Δημήτριος. 04-11-1990.
  Έδρα Τομπόλσκ.

 3. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος. 28-11-1993.
  Έδρα Τόμσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μπαρναούλης και Αλτάισκ Μάξιμος. 20-01-2002.
  Έδρα Μπαρναούλη.

 2. Ο Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Αρίσταρχος. 20-08-2006.
  Έδρα Κεμέροβο.

ι) Αρχιερείς στην Ανατολική Σιβηρία.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κρασνογιάρσκ και Ιενεσέης Αντώνιος. 22-04-1989.
  Έδρα Κρασνογιάρσκ.

 2. Ο Ιρκούτσκ και Ανγάρσκ Βαδίμ. 04-02-1990.
  Έδρα Ιρκούτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Αμπακάν και Κιζίλσκ Ιωνάθαν. 01-08-1997.
  Έδρα Αμπακάν.

 2. Ο Τσιτά και Ζαβαϊκάλης Ευστάθιος. 30-01-2000.
  Έδρα Τσιτά.

 3. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ζωσιμάς. 27-09-2004.
  Έδρα Γιακούτσκ.

ια) Αρχιερείς στην ’πω Ανατολή.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπλαγοβέσενσκ και Τίνδας Γαβριήλ. 23-07-1988.
  Έδρα Μπλαγοβέσενσκ.

 2. Ο Βλαδιβοστόκ και Παραθαλασσίας Βενιαμίν. 21-09-1992.
  Έδρα Βλαδιβοστόκ.

 3. Ο Χαμπαρόβου και Πριαμούρ Μάρκος. 03-09-1995.
  Έδρα Χαμπαρόφσκ.

 4. Ο Πετροπαυλώβου και Καμτσάτκας Ιγνάτιος. 29-03-1998. (Προαγωγή 25-02-2007).
  Έδρα Πετροπαυλώφσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Μαγαδάν και Σινεγκόρσκ Γουρίας. 14-01-1993.
  Έδρα Μαγαδάν.

 2. Ο Μπιρομπιτζάν και Κουλντούρσκη Ιωσήφ. 31-01-1999.
  Έδρα Μπιρομπιτζάν.

 3. Ο Αναδίρ και Τσουκότκας Διομήδης. 10-08-2000.
  Έδρα Αναδίρ.

 4. Ο Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Δανιήλ. 11-11-2001.
  Έδρα Νότιος Σαχαλίνη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ουσσουρίησκ Σέργιος. 15-02-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Βλαδιβοστόκ.

ιβ) Εξαρχία Λευκής Ρωσίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λευκής Ρωσίας. 24-10-1965.
  Έδρα Μίνσκ.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βίτεμπσκ και Ορσά Δημήτριος. 23-07-1989.
  Έδρα Βίτεμπσκ.

 2. Ο Πίνσκ και Λούνινετς Στέφανος. 04-03-1990.
  Έδρα Πίνσκ.

 3. Ο Γομέλ και Ζλόμπιν Αρίσταρχος. 29-07-1990.
  Έδρα Γομέλ.

 4. Ο Νοβογρουδόκ και Λίδας Γουρίας. 04-08-1996. (Προαγωγή 25-02-2007).
  Έδρα Νοβογρουδόκ.

 5. Ο Πόλοτσκ και Γλουμπόκογε Θεοδόσιος. 10-08-1997.
  Έδρα Πόλοτσκ.

Επίσκοποι

 1. Ο Γροδνό και Βολκόβισκ Αρτέμιος. 04-02-1996.
  Έδρα Γροδνό.

 2. Ο Μογιλιέβου και Μοστισλάβου Σωφρόνιος. 04-02-2001.
  Έδρα Μογιλέφ.

 3. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης. 31-03-2002.
  Έδρα Μπρέστ.

 4. Ο Τουρώβου και Μοζύρ Στέφανος. 30-01-2005.
  Έδρα Τουρώφ.

 5. Ο Μπομπρούϊσκ και Μπουκώβου Σεραφείμ. 22-04-2007.
  Έδρα Μπομπρούϊσκ.
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Μπομπρούϊσκ διετέλεσε ο Μογιλιέβου Σωφρόνιος.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Ντρούτσκη Πέτρος. 24-07-1992.
  Βικάριος της Επισκοπής Βίτεμπσκ.

ιγ) Μητρόπολη Καζαχστάν.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αστανάς και Αλματύ Μεθόδιος. 27-04-1980.
  Έδρα Αστάνα.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Ουράλσκ και Γούριεβ Αντώνιος. 13-10-1985.
  Έδρα Ουράλσκ.

 2. Ο Τσιμκένδης και Ακμόλας Ελευθέριος. 15-02-1991.
  Έδρα Τσιμκένδη.

ιδ) Μητρόπολη Μολδαβίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος. 21-07-1989.
  Έδρα Κισινιέφ.

Επίσκοποι

 1. Ο Τιρασπόλεως και Ντουμποσάρ Ιουστινιανός. 01-09-1995.
  Έδρα Τιρασπόλ.

 2. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος. 12-09-1998.
  Έδρα Καγκούλ.

 3. Ο Μπελτσύ και Φαλέστης Μάρκελλος. 11-03-2007.
  Έδρα Μπελτσύ.

 4. Ο Γεδνίτσης και Μπριτσένης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κισινιώβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Γεδνίτσα.

 5. Ο Ουνγκένης και Νισπορένης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Κισινιώβου Βλαδίμηρος.
  Έδρα Ουνγκένη.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Χανκόβου Πέτρος. 13-11-2005. (Εκλογή 21-08-2007, από Ουνγκένης).
  Βικάριος της Ι.Ε. Κισινιώβου.

ιε) Αυτόνομος Εκκλησία της Ουκρανίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. 09-07-1966.

Λοιποί Μητροπολίτες

 1. Ο Χαρκόβου και Μπουγκουδουχώβου Νικόδημος. 10-08-1961.
  Έδρα Χάρκοβο.

 2. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Μακάριος. 07-06-1970. (+ 04-06-2007).
  Έδρα Βίννιτσα.

 3. Ο Δνεπροπετρώβου και Παυλουπόλεως Ειρηναίος. 27-07-1975.
  Έδρα Δνεπροπετρώβ.

 4. Ο Οδησσού και Ισμαήλ Αγαθάγγελος. 16-11-1975.
  Έδρα Οδησσός.

 5. Ο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας Λάζαρος. 18-04-1980.
  Έδρα Συμφερόπολη.

 6. Ο Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ Ιωαννίκιος. 13-12-1988.
  Έδρα Λουγκάνσκ.
  Σημείωση: Στις 31-05-2007 η Ι.Ε. Λουγκάνσκ και Σταρομπέλσκ μετωνομάστηκε σε "Λουγκάνσκ και Αλτσέφσκ".

 7. Ο Λούτσκ και Βολυνίας Νήφων. 31-03-1990.
  Έδρα Λούτσκ.

 8. Ο Τσερνοβικίου και Βουκοβίνης Ονούφριος. 09-12-1990.
  Έδρα Τσέρνοβιτς.

 9. Ο Δονέτσκ και Μαριουπόλεως Ιλαρίων. 29-09-1991.
  Έδρα Δονέτσκ.

 10. Ο Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου Αντώνιος. 27-07-1992. (Προαγωγή 31-03-2007).
  Έδρα Χμιέλνιτς.
  Σημείωση: Στις 31-05-2007 η Ι.Ε. Χμιελνικίου και Σεπετόφκας μετωνομάστηκε σε "Χμιελνικίου και Παλαιού Κωνσταντινώβου".

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Χούστ και Βινογραδόβου Μάρκος. 28-07-1988. (Εκλογή 14-12-2007, από Σουμύ).
  Έδρα Χούστ.

 2. Ο Τουλτσίν και Βρατσλάβας Ιωνάθαν. 23-04-1989.
  Έδρα Τουλτσίν.

 3. Ο Ροβνό και Οστρόγκ Βαρθολομαίος. 24-02-1990.
  Έδρα Ροβνό.

 4. Ο Ζαπορόζιε και Μελιτοπόλεως Βασίλειος. 02-12-1990.
  Έδρα Ζαπορόζιε.

 5. Ο Τερνοπόλεως και Κρεμένετς Σέργιος. 17-02-1991.
  Έδρα Τερνπόλ.

 6. Ο Κάμενετς Ποδόλσκ και Γοροδόκ Θεόδωρος. 05-08-1992.
  Έδρα Κάμενετς Ποδόλσκ.

 7. Ο Τσερκάσσι και Κανέβου Σωφρόνιος. 09-08-1992.
  Έδρα Τσερκάσσι.

 8. Ο Όβρουτς και Κοροστέν Βησσαρίων. 24-08-1992.
  Έδρα Όβρουτς.

 9. Ο Νικολαγέβου και Βοζνεσένσκ Πιτιρίμ. 26-08-1992.
  Έδρα Νικολαγιέβ.

 10. Ο Λβώβου και Γαλικίας Αυγουστίνος. 20-09-1992.
  Έδρα Λβώβ.

 11. Ο Σαράνσκι και Πολεσίας Ανατόλιος. 28-10-1993.
  Έδρα Σαρνύ.

 12. Ο Ζιτόμιρ και Νόβογραδ Βολυνίας Γουρίας. 31-07-1994. (Προαγωγή 21-04-2007).
  Έδρα Ζιτόμιρ.

 13. Ο Βιννίτσης και Μογκιλώβου Ποδόλσκ Συμεών. 04-05-1996. (Εκλογή 10-06-2007, από Βλαδίμης Βολυνίας).
  Έδρα Βίννιτσα.

 14. Ο Κριβόι Ρόγ και Νικοπόλεως Εφραίμ. 13-09-1996.
  Έδρα Κριβόι Ρόγ.

 15. Ο Χερσώνος και Ταυρικής Ιωάννης. 13-12-1996.
  Έδρα Χερσώνα.

 16. Ο Μπελοτσερκώβου και Μπογουσλάβου Μητροφάνης. 30-07-2000. (Εκλογή 31-05-2007, από Περεγιασλάβας Χμιελνικίου).
  Έδρα Μπελοτσερκώβ.

 17. Ο Πολτάβας και Μίργοροδ Φίλιππος. 30-12-2001.
  Έδρα Πολτάβα.
  Σημείωση: Στις 14-11-2007 η Ι.Ε. Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ μετωνομάστηκε σε "Πολτάβας και Μίργοροδ".

Επίσκοποι

 1. Ο Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ Παντελεήμων. 25-07-1992.
  Έδρα Κυροβογκράδ.
  Σημείωση: α) Στις 27-07-2007 η Ι.Ε. Κυροβογκράδ και Αλεξανδρείας μετωνομάστηκε σε "Κυροβογκράδ και Νέου Αρχαγγέλου".
  β) Στις 14-11-2007 η Ι.Ε. Κυροβογκράδ και Νέου Αρχαγγέλου μετωνομάστηκε σε "Κυροβογκράδ και Νοβομίργοροδ".

 2. Ο Κονοτόπου και Γλουχώβου Ιννοκέντιος. 05-10-1994.
  Έδρα Κονοτόπ.

 3. Ο Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη Αμβρόσιος. 28-06-1998.
  Έδρα Τσερνιγώβ.
  Σημείωση: Στις 31-05-2007 η Ι.Ε. Τσερνιγόβου και Νιέζιν μετωνομάστηκε σε "Τσερνιγόβου και Νοβγορόδου Σέβερσκη".

 4. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Αγαπητός. 22-11-1998. (Εκλογή 14-12-2007, από Μουκατσέβου).
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ ιδρύθηκε στις 31-05-2007 με απόσπαση από την Ι.Ε. Λουγκάνσκ.
  Στις 31-05-2007 εξελέγη Επίσκοπος Βορείου Δονέτσκ ο Μπελοτσερκώβου Σεραφείμ, ο οποίος παραιτήθηκε στις 04-06-2007.
  Στις 10-06-2007 εξελέγη Επίσκοπος Βορείου Δονέτσκ ο Σαργορόδου Παντελεήμων, ο οποίος στις 27-07-2007 εξελέγη Επίσκοπος Αλεξανδρείας.

 5. Ο Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου Παντελεήμων. 24-12-2000. (Εκλογή 27-07-2007, από Βορείου Δονέτσκ).
  Έδρα Αλεξάνδρεια.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου ιδρύθηκε στις 27-07-2007 με απόσπαση από την Ι.Ε. Κυροβογκράδ.

 6. Ο Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Μητροφάνης. 28-01-2007.
  Έδρα Γκορλόφκα.

 7. Ο Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας Ελισαίος. 31-03-2007. (Εκλογή 18-10-2007, από Αμβροσιέβου).
  Έδρα Μπερδιάνσκ.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας ιδρύθηκε στις 29-03-2007 με απόσπαση από την Επισκοπή Ζαπορόζιε.
  Στις 29-03-2007 εξελέγη Επίσκοπος Μπερδιάνσκ ο Μακέγεφκας Βαρνάβας, ο οποίος στις 18-10-2007 τοποθετήθηκε και πάλι Επίσκοπος Μακέγεφκας.

 8. Ο Βλαδίμης Βολυνίας και Κοβέλ Νικόδημος. 04-06-2007. (Εκλογή 10-06-2007, από Σεπετόφκας).
  Έδρα Βλαδίμη Βολυνίας.

 9. Ο Νιέζιν και Μπατουρίνσκη Ειρηναίος. 10-06-2007.
  Έδρα Νιέζιν.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Νιέζιν και Μπατουρίνσκη ιδρύθηκε στις 31-05-2007 με απόσπαση από την Ι.Ε. Τσερνιγόβου.

 10. Ο Σεπετόφκας και Σλαβούτας Βλαδίμηρος. 11-06-2007.
  Έδρα Σεπετόφκα.
  Σημείωση: Η Επισκοπή Σεπετόφκας και Σλαβούτας ιδρύθηκε στις 31-05-2007 με απόσπαση από την Επισκοπή Χμιελνικίου.
  Στις 04-06-2007 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Σεπετόφκας ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Γκορένκο, ο οποίος στις 10-06-2007 εξελέγη Επίσκοπος Βλαδίμης Βολυνίας.

 11. Ο Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Ιλάριος. 29-07-2007. (Στις 14-12-2007 εξελέγη Επίσκοπος Σουμύ).
  Έδρα Σεβέροντονετσκ.

 12. Ο Σουμύ και Αχτύρκας Ιλάριος. 29-07-2007. (Εκλογή 14-12-2007, από Βορείου Δονέτσκ).
  Έδρα Σουμύ.

 13. Ο Ιβανοφρανκόβου και Κολόμιας Παντελεήμων. 19-10-2007.
  Έδρα Ιβανοφρανκόφσκ.

 14. Ο Κρεμεντσούγκ και Χορόλ Ευλόγιος. 25-11-2007.
  Έδρα Κρεμεντσούγκ.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κρεμεντσούγκ και Χορόλ ιδρύθηκε στις 14-11-2007 με απόσπαση από την Ι.Ε. Πολτάβας.

 15. Ο Νέας Κάχοβκας και Μπερισλάβου Ιωάσαφ. 16-12-2007.
  Έδρα Κάχοβκα.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Κάχοβκας και Μπερισλάβου ιδρύθηκε στις 14-12-2007 με απόσπαση από την Ι.Ε. Χερσώνος.
  Στις 21-12-2007 η Ι.Ε. Κάχοβκας και Μπερισλάβου μετωνομάστηκε σε "Νέας Κάχοβκας και Μπερισλάβου".

 16. Ο Μουκατσέβου και Ούζγκοροδ Θεόδωρος. 23-12-2007.
  Έδρα Μουκατσέβ.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Μπελογορόδου Νικόλαος. 16-07-1992. (Εκλογή 18-10-2007, από Ιβανοφρανκόβου).
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Βισγορόδου Παύλος. 19-04-1997.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 3. Ο Ιζγιομσκόβου Ονούφριος. 22-04-2000. (Προαγωγή 27-05-2007).
  Βικάριος της Επισκοπής Χαρκόβου.

 4. Ο Ποτσαέβου Βλαδίμηρος. 03-12-2000.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Βασιλικώβου Λουκάς. 13-11-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 2. Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος. 05-12-2005.
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.
  Σημείωση:  Ο Σβιατογκόρσκ Αρσένιος μέχρι τις 27-01-2007 ήταν Βικάριος Επίσκοπος της Επισκοπής Γκορλόφκας.

 3. Ο Χοτίνσκ Μελέτιος. 30-07-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Τσερνοβικίου.

 4. Ο Μπελγορόδου Δνειστέρου Αλέξιος. 19-08-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Οδησσού.

 5. Ο Μπορισπόλεως Αντώνιος. 26-11-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 6. Ο Μακέγεφκας Βαρνάβας. 11-02-2007. (Εκλογή 18-10-2007, από Μπερδιάνσκ).
  Βικάριος της Επισκοπής Δονέτσκ.

 7. Ο Γιαγκότιν Σεραφείμ. 16-11-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

 8. Ο Περεγιασλάβας Χμιελνικίου Αλέξανδρος. 19-12-2007.
  Βικάριος της Επισκοπής Κιέβου.

ιστ) Αυτόνομος Εκκλησία της Εσθονίας.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας Κορνήλιος. 15-09-1990.
  Έδρα Ταλλίνη.

ιζ) Αρχιερείς στις υπόλοιπες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.

Μητροπολίτες

 1. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος. 23-04-1972.
  Έδρα Βίλνα.

 2. Ο Τασκένδης και Μέσης Ασίας Βλαδίμηρος. 30-06-1985.
  Έδρα Τασκένδη.

 3. Ο Ρίγας και Λατβίας Αλέξανδρος. 23-07-1989.
  Έδρα Ρίγα.

Επίσκοπος

 1. Ο Μπακού και Κασπίας Αλέξανδρος. 14-01-1999.
  Έδρα Μπακού.

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Νταούγκαυπιλς Αλέξανδρος. 19-08-2006.
  Βικάριος της Επισκοπής Ρίγας.

ιη) Αυτόνομος Εκκλησία της Ιαπωνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τόκιο και πάσης Ιαπωνίας Δανιήλ. 14-11-1999.
Έδρα Τόκιο.

Επίσκοποι

 1. Ο Σεντάης και Ανατολικής Ιαπωνίας Σεραφείμ. 15-01-2000.
  Έδρα Σεντάη.

 2. Ο Κυότο (χηρεύει).
  Έδρα Κυότο.

ιθ) Αρχιερείς εν Υπερορία.

Μητροπολίτης

 1. Ο Αργεντινής και Νοτίου Αμερικής Πλάτων. 16-12-1973.
  Έδρα Μπουένος ’υρες.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Βερολίνου και Γερμανίας Θεοφάνης. 11-01-1987.
  Έδρα Βερολίνο.

 2. Ο Βρυξελλών και Βελγίου Σίμων. 11-04-1987.
  Έδρα Βρυξέλλες.

 3. Ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος. 26-01-1992.
  Έδρα Παρίσι.

Επίσκοποι

 1. Ο Βιέννης και Αυστρίας Ιλαρίων. 14-01-2002.
  Έδρα Βιέννη.

 2. Ο Σούροζ Ελισαίος. 26-11-2006. (Εκλογή 27-12-2007, από Μπογορόδου).
  Σημείωση: Τοποτηρητής της Επισκοπής Σούροζ διετέλεσε ο Μπογορόδου Ελισαίος.
  Έδρα Λονδίνο.

 3. Ο Βουδαπέστης και Ουγγαρίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βιέννης Ιλαρίων.
  Έδρα Βουδαπέστη.

 4. Ο Μπογορόδου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Χερσονήσου Ιννοκέντιος.
  Έδρα Ρώμη.
  Σημείωση: Η Ι.Ε. Μπογορόδου (Ιταλίας) ιδρύθηκε στις 27-12-2007, με απόσπαση από την Ι.Ε. Χερσονήσου.

 5. Ο Χάγης και Ολλανδίας (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρυξελλών Σίμων.
  Έδρα Χάγη.

Τιτουλάριοι Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Κέρτς Ανατόλιος. 03-09-1972.
  Βικάριος της Επισκοπής Σούροζ.

 2. Ο Κλίν Λογγίνος. 11-10-1981.
  Εν Ντύσελντορφ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Κασίρας Ιώβ. 22-06-1997.
  Καναδάς.

 2. Ο Ζαράισκ Μερκούριος. 06-02-2000.
  Εν Η.Π.Α.

κ) Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς.

Σημείωση: Η Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς επανενώθηκε με το Πατριαρχείο Ρωσίας στις 17-05-2007.

Μητροπολίτης

 1. Ο Ανατολικής Αμερικής και Νέας Υόρκης Λαύρος. 13-08-1967.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Αλύπιος. 20-10-1974.
  Έδρα Σικάγο.

 2. Ο Βερολίνου, Γερμανίας και Μεγάλης Βρετανίας Μάρκος. 30-11-1980.
  Έδρα Μόναχο.

 3. Ο Σύδνεϋ, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας Ιλαρίων. 10-12-1984.
  Έδρα Σύδνεϋ.

 4. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Κύριλλος. 07-06-1992.
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

Επίσκοποι

 1. Ο Γενεύης και Δυτικής Ευρώπης Μιχαήλ. 12-07-1996.
  Έδρα Γενεύη.

 2. Ο Μοντρεάλης και Καναδά (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Αγίου Φραγκίσκου Κύριλλος.
  Έδρα Μόντρεαλ.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ίρι Δανιήλ. 14-08-1988.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 2. Ο Βεβέ Αμβρόσιος. 26-09-1993.
  Βικάριος της Επισκοπής Γενεύης.

 3. Ο Μανχάταν Γαβριήλ. 07-07-1996.
  Βικάριος της Επισκοπής Νέας Υόρκης.

 4. Ο Στουτγάρδης Αγαπητός. 01-05-2001.
  Βικάριος της Επισκοπής Βερολίνου.

 5. Ο Κλήβελανδ Πέτρος. 12-07-2003.
  Βικάριος της Επισκοπής Σικάγου.

κα) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο π. Μπριάνσκ και Σέβσκ Μελχισεδέκ. 17-06-1965.

 2. Ο π. Σεντάης Σεραφείμ. 12-12-1971.

 3. Ο π. Κούρσκ και Ρίλσκ Ιουβενάλιος. 16-11-1975.

 4. Ο π. Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Αμβρόσιος. 18-10-1977.

 5. Ο π. Σερπουχώβου Ηλιανός. 25-11-1979.

 6. Ο π. Καννών Βαρνάβας. 29-04-1982.

 7. Ο π. Ζβενιγκορόδου Νίκανδρος. 07-08-1988.

 8. Ο π. Ποδόλσκ Βίκτωρ. 25-03-1990.

 9. Ο π. Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων Αρκάδιος. 21-04-1991.

 10. Ο π. Κεμερόβου και Νέου Κουζνέτσκ Σωφρόνιος. 16-05-1991.

 11. Ο π. Γκορλόφκας και Σλαβιάνσκ Αλύπιος. 06-10-1991.

 12. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Ιππόλυτος. 16-08-1992. (Παραίτηση 14-12-2007).

 13. Ο π. Αικατερινβούργου και Βερχοτούρας Νίκων. 21-07-1993.

 14. Ο π. Μπουένος ’υρες Αγαθάγγελος. 27-03-1994. (Εκλογή 2007, από Οδησσού. Παραίτηση 2007).

 15. Ο π. Χούστ και Βινογραδόβου Μεθόδιος. 30-07-1994.

 16. Ο π. Βορείου Δονέτσκ και Σταρομπέλσκ Σεραφείμ. 01-08-1994. (Παραίτηση 04-06-2007).

 17. Ο π. Γιαλουτωρώβου Ανατόλιος. 15-02-1998.

κβ) Συνοδικοί Αρχιερείς.

Α΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Βίλνας και Λιθουανίας Χρυσόστομος.

 8. Ο Τούλας και Μπελιώβου Αλέξιος.

 9. Ο Βόλογδα και Βελίκι Ουστιούνγκ Μαξιμιλιανός.

 10. Ο Τόμσκ και Ασινόβου Ροστισλάβος.

 11. Ο Καγκούλ και Κομράτης Ανατόλιος.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Β΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Ρίγας και πάσης Λατβίας Αλέξανδρος.

 8. Ο Ιβανόβου Βοζνεσένσκ και Κίνεσμα Ιωσήφ.

 9. Ο Σταυρουπόλεως και Βλαδικαυκάσου Θοφάνης.

 10. Ο Σαρατώβου και Βόλσκ Λογγίνος.

 11. Ο Γιακουτίας και Λένσκ Ζωσιμάς.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

Γ΄ περίοδος.

 1. Ο Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος.

 2. Ο Αγίας Πετρουπόλεως και Λαδόγκας Βλαδίμηρος.

 3. Ο Μίνσκ και Σλούτσκ Φιλάρετος.

 4. Ο Κρουτίτσης και Κολόμνας Ιουβενάλιος.

 5. Ο Σμολένσκ και Καλλίνινγκραδ Κύριλλος.

 6. Ο Κισινιώβου και Μολδαβίας Βλαδίμηρος.

 7. Ο Βιάτκας και Σλομποδά Χρύσανθος.

 8. Ο Ιζέβου και Ουδμουρτίας Νικόλαος.

 9. Ο Ροστόβου και Νοβοτσερκάσκ Παντελεήμων.

 10. Ο Βλαδίμης και Σουσδαλίας Ευλόγιος.

 11. Ο Μπρέστ και Κόμπριν Ιωάννης.

 12. Ο Καλούγας και Μπορώβου Κλήμης.

κγ) Μετροπόλια ("Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής").

Μητροπολίτης

   Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Βασιγκτώνος και Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Γερμανός. 10-02-1973.
Έδρα Ουάσιγκτον.

Αρχιεπίσκοποι

 1. Ο Πιττσβούργου και Δυτικής Πενσυλβανίας Κύριλλος. 09-08-1964. (+ 17-06-2007).
  Έδρα Πίτσμπουργκ.
  Σημείωση: Ο Πιττσβούργου Κύριλλος διοικεί ταυτόχρονα και την Βουλγαρόφωνη Επισκοπή.

 2. Ο Ντάλας και Νοτίου Αμερικής Δημήτριος. 22-06-1969.
  Έδρα Ντάλας.

 3. Ο Ντητρόιτ Ναθαναήλ. 15-11-1980.
  Έδρα Ντητρόιτ (Ρουμανόφωνη Επισκοπή).

 4. Ο Σικάγου και Κεντρώας Αμερικής Ιώβ. 29-01-1983.
  Έδρα Σικάγο.

 5. Ο Οττάβας και Καναδά  Σεραφείμ. 13-06-1987. (Προαγωγή Μάρτιος 2007).
  Έδρα Οττάβα.

Επίσκοποι

 1. Ο Σίτκας, ’νκορειτζ και Αλάσκας Νικόλαος. 22-04-2001.
  Έδρα Σίτκα.

 2. Ο Βοστώνης και Νέας Αγγλίας Νίκων. 25-05-2002.
  Έδρα Βοστώνη.
  Σημείωση: Ο Επίσκοπος Βοστώνης Νίκων διοικεί ταυτόχρονα και την Αλβανόφωνη Επισκοπή.

 3. Ο Φιλαδελφείας και Ανατολικής Πενσυλβανίας Τύχων. 14-02-2004.
  Έδρα Φιλαδέλφεια.

 4. Ο Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Βενιαμίν. 01-05-2004. (Εκλογή 20-03-2007, από Μπέρκλεϋ).
  Έδρα ’γιος Φραγκίσκος.

 5. Ο Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βασιγκτώνος Γερμανός.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

Τιτουλάριοι Επίσκοποι

 1. Ο Ντέρμπορν Χάιτς Ειρηναίος. 02-11-2002.
  Βοηθός της Επισκοπής Ντητρόιτ.

 2. Ο Μεξικού Αλέξιος. 28-05-2005.
  Βοηθός της Εξαρχίας Μεξικού.

Σχολάζοντες Αρχιερείς

 1. Ο π. Βασιγκτώνος Θεοδόσιος. 06-05-1967.

 2. Ο π. Νέας Υόρκης και Νέας Ιερεσέης Πέτρος. 12-09-1968. (+ 19-11-2007).

 3. Ο π. Σίτκας και Αλάσκας Γρηγόριος. 13-05-1973.

 4. Ο π. Βοστώνης Μάρκος. 10-11-1979.

 5. Ο π. Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής Τύχων. 30-05-1987. (Παραίτηση 20-03-2007).

 6. Ο π. Οττάβας Λάζαρος. 28-09-1990.

 7. Ο π. Βανκούβερ Βαρλαάμ. 02-10-1994.

Αναθεώρηση: Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2023.