Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2012

ΕΤΟΣ 2012

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαλασίχας κύριος Νικόλαος. 01-01-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαντίας κύριος Ναθαναήλ. 21-01-2012.
(Εκκλησία της Αλβανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βύλιδος κύριος Άστειος. 22-01-2012.
(Εκκλησία της Αλβανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικολαέβου κύριος Αρίσταρχος. 25-01-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπικίν κύριος Εφραίμ. 28-01-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμούρ και Τσεγκντομίν κύριος Νικόλαος. 29-01-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μποροβίτσι και Πεστώβου κύριος Εφραίμ. 05-02-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νάρυαν Μαρ και Μεζέν κύριος Ιάκωβος. 25-02-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ούστ Καμενογκόρσκ και Σεμιμπαλαντίνσκ κύριος Αμφιλόχιος. 26-02-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεφτεκάμσκ και Μπελεμπέη κύριος Αμβρόσιος. 04-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ισκιτίμσκ και Τσερεπανώβου κύριος Λουκάς. 10-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κύριος Αντώνιος. 10-03-2012.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρασούκ και Ορντίνσκοε κύριος Φίλιππος. 11-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κύριος Ιάκωβος. 11-03-2012.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καΐνσκ και Μπαραμπίνσκ κύριος Θεοδόσιος. 17-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καμένσκ και Αλαπαέβου κύριος Σέργιος. 18-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καν και Μπογκουτσάνη κύριος Φιλάρετος. 24-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουζουλούκου και Σοροτσίνσκ κύριος Αλέξιος. 25-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουριουπίνσκ και Νοβοανίνσκη κύριος Ελισαίος. 31-03-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οτράντνη και Ποχβιστνέβου κύριος Νικηφόρος. 01-04-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκοροντέτς και Βετλούζσκης κύριος Αυγουστίνος. 08-04-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βύκσας και Παυλώβου κύριος Βαρνάβας. 22-04-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μούρομ κύριος Νείλος. 02-05-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τολέδου-Βουλγαροφώνου Επισκοπής κύριος Αλέξανδρος. 05-05-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μποροντιάνκας κύριος Αντώνιος. 13-05-2102.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λοντεΰνογε Πόλε κύριος Μοστισλάβος. 22-05-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαντσένσκη κύριος Λογγίνος. 22-05-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λιουντινώβου κύριος Νικήτας. 27-05-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κινέλ και Μπεζεντσούκ κύριος Σωφρόνιος. 17-06-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σούγιας και Τεηκώβου κύριος Νίκων. 01-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κίνεσμα και Παλέχ κύριος Ιλαρίων. 08-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλμετγιέβσκ και Μπουγκούλμας κύριος Μεθόδιος. 11-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καλατσίνσκ και Μουρομτσέβου κύριος Πέτρος. 12-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τάρα και Τιουκαλίνσκ κύριος Σαββάτιος. 21-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκούπκιν και Γκραηβορόν κύριος Σωφρόνιος. 22-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κονοτόπου και Γλουχώβου κύριος Ρωμανός. 22-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ίρπεν κύριος Κλήμης. 23-07-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ντουσανμπέ και Τατζικιστάν κύριος Πιτιρίμ. 01-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οβιδιοπόλεως κύριος Αρκάδιος. 04-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπερδιάνσκ και Παραθαλασσίας κύριος Εφραίμ. 05-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζαράισκ κύριος Κωνσταντίνος. 12-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κύριος Ιωσήφ. 19-08-2012.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρίινσκ και Γιουργκάς κύριος Ιννοκέντιος. 21-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μποροντιάνκας κύριος Βαρσανούφιος. 28-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαστώβου κύριος Δαμιανός. 30-08-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζελεζνογκόρσκ και Λγκώβου κύριος Βενιαμίν. 01-09-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 26 Απριλίου 2020. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βοζνεσένσκ και Περβομάισκε κύριος Αλέξιος. 04-09-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου κύριος Παγκράτιος. 09-09-2012.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κουζνέτσκ και Νικόλσκ κύριος Σεραφείμ. 12-09-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κύριος Χρυσόστομος. 06-10-2012.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κύριος Θεόκλητος. 07-10-2012.
(Εκκλησία της Ελλάδος-Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαγκνιτογκόρσκ και Βερχνεουράλσκ κύριος Ιννοκέντιος. 11-10-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπαρίς και Ίνζας κύριος Φιλάρετος. 28-10-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνιών κύριος Αθηναγόρας. 18-11-2012.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κοτλάς και Βέλσκ κύριος Βασίλειος. 18-11-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πρέσοβ κύριος Ροστισλάβος. 18-11-2012.
(Εκκλησία της Τσεχίας και Σλοβακίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπεζέτσκ και Βεσυεγκόνσκ κύριος Φιλάρετος. 25-11-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης κύριος Γρηγόριος. 27-11-2012.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κύριος Παντελεήμων. 02-12-2012.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλατίρσκ και Πορέτσκογε κύριος Θεόδωρος. 02-12-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντας κύριος Ιννοκέντιος. 06-12-2012.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γιαράνσκ και Λούζας κύριος Παΐσιος, 06-12-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γεωργιέβου και Πρασκόβεγιας κύριος Γεδεών. 13-12-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουρζούμ και Ομουτνίνσκ κύριος Δανιήλ. 23-12-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλεξανδρείας και Σβιτλοβοδσκόβου κύριος Μπογκολέπ. 23-12-2012.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Κυριακή, 09 Ιανουαρίου 2022.